IRC oferuje badanie digital consumers

Dzięki nowemu produktowi możliwe będzie dokładne poznanie internetowych zwyczajów konsumentów. Możliwe będzie wyłonienie liderów opinii i wykorzystanie ich w strategii. Badanie jest realizowane dzięki połączeniu tradycyjnych metod oraz rozwiązań opartych na Big Data.

Dotychczasowe badania konsumenckie w internecie realizowane były za pośrednictwem internetowych kwestionariuszy oraz wywiadów z respondentami. Oznaczało to, że większość zebranych danych opierało się na deklaracjach badanych, nie zaś na pogłębionym spojrzeniu na ich zachowania, w tym także te w mediach społecznościowych.

Badanie Digital Consumers oferuje dokładne poznanie konkretnych grup konsumenckich, zarówno w odniesieniu do biernych użytkowników, jak i aktywnych liderów opinii. Badanie uwzględnia podział 1 - - 90 w myśl którego 90 proc. użytkowników mediów społecznościowych jest biernych, 9 proc. udziela się i komentuje, a 1 proc. tworzy własne treści. Dzięki temu badanie wskazuje z jakimi formami i w jaki sposób docierać do poszczególnych grup, na przykład poprzez kampanie displayowe czy aplikacje na Facebooku.

Badanie pozwala także określić jakie czynniki mają wpływ na tworzenie relacji między marką i konsumentem oraz jaki udział w korzystaniu z internetu przez grupę docelową mają urządzenia mobilne. Na tej podstawie określane są miejsca, gdzie w prosty sposób można znaleźć odbiorców.

Na podstawie wywiadów oraz dogłębnej analizy grupy docelowej w mediach społecznościowych (na różnych platformach) dobierane są rekomendacje strategiczne dla marki. Badania są dostępne równolegle z analizą fluktuacji fanów i zachowań użytkowników na portalach społecznościowych realizowanych cyklicznie przez Interactive Research Center.