Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

INFO-TV-FM rozpoczyna budowę sieci telewizji mobilnej DVB-H

Rozwiązanie telewizji mobilnej oparte na standardach DVB-H i OMA BCAST dostarczy Motorola. Wdrożenie obejmie instalację centralnej stacji czołowej i infrastruktury sieciowej, a także świadczenie usług serwisowych.

Sieć Mobile TV zostanie zainstalowana w Warszawie i 9 innych miastach na terenie Polski do końca 2009 r. Współpraca Motoroli i INFO-TV-FM obejmuje również finansowanie projektu.

INFO-TV-FM będzie hurtowym dostawcą usług telewizji mobilnej oraz radiowych na terenie Polski. "Dzięki tym usługom, operatorzy detaliczni będą mieli możliwość zaoferowania klientom mobilnych usług medialnych" - twierdzi Zbigniew Gumuliński, prezes zarządu INFO-TV-FM.