IM opanowuje firmy

Według Radicati Group, do 2008 roku 80% pracowników na świecie wykorzystywać będzie komunikatory internetowe w miejscu pracy. Firmy, które usankcjonowały już ich wykorzystanie doceniają uzyskane polepszenie komunikacji wewnątrz firmy bardziej nawet niż oszczędności na połączeniach telefonicznych.

Najczęściej wymienianym powodem dla wdrożenia korporacyjnego komunikatora było poprawienie komunikacji wewnątrz biura (45% ankietowanych). 33% ankietowanych pomysłodawców wdrożenia wskazało jako powód chęć obniżenia rachunków za długodystansowe połączenia telefoniczne. Dla co dziesiątego ankietowanego wdrożenie komunikatora miało się wiązać z podniesieniem wydajności pracowników. Tyle samo odpowiedziało, że celem było uzupełnienie obecnego systemu komunikacji opartego na telefonach i poczcie elektronicznej.

Obecnie na świecie komunikatory internetowe wykorzystuje w pracy 20% zatrudnionych. Najwięcej – 85% pracowników – korzysta z IM w Ameryce Północnej, przy czym zarówno do komunikacji zawodowej jak i prywatnej. Według Radicati Group do 2008 roku odsetek firmowych użytkowników komunikatorów na świecie ma się zwiększyć czterokrotnie. Do 2008 roku ma być zatem 670 mln użytkowników komunikatorów na świecie, w większości (88%) korzystających z publicznych sieci IM, a reszta – w zamkniętych sieciach korporacyjnych.

Co łatwe do przewidzenia, najczęściej inspiratorami wprowadzenia IM do komunikacji w firmie są sami pracownicy. Wobec upowszechnienia się komunikatorów wśród pracowników, firma musi w pewnym momencie zająć stanowisko wobec tego zjawiska. Najczęściej decyduje się usankcjonować i wesprzeć tę formę komunikacji – zaobserwowali analitycy Radicati Group, z rzadka jedynie wprowadza się zakaz korzystania z IM.