Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IFPI - kolejne europejskie pozwy

459 użytkowników sieci P2P z 6 europejskich krajów zostało pozwanych do sądu przez Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego (IFPI) wraz z lokalnymi europejskimi organizacjami, zrzeszającymi przedstawicieli branży muzycznej. Internautom zarzuca się nielegalne udostępnianie muzyki w Internecie.

Pozwy skierowano przeciwko użytkownikom z Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec, Danii, Włoch oraz Francji. Najwięcej pozwanych pochodzi z Danii - aż 174.

Przedstawiciele organizacji, które złożyły pozwy, tłumaczą, ze żaden z pozwanych nie jest 'zwykłym' użytkownikiem sieci P2P - wszyscy 'namierzeni' przez organizację internauci udostępniali szczególnie 'ogromne' zbiory plików muzycznych. Wśród nich znaleźli się użytkownicy wszystkich najpopularniejszych sieci bezpośredniej wymiany plików - m.in. Kazaa, eDonkey oraz Gnutella.

Przedstawiciele IFPI tłumaczą, że pozwani nie powinni być zaskoczeni takim obrotem sprawy - organizacja od wielu miesięcy ostrzegała internautów, czym grozi nielegalne kopiowanie muzyki.