IEEE 802.11i - bezprzewodowo bezpieczniej

Członkowie organizacji standaryzacyjnej IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers) są w fazie ustalania ostatecznej specyfikacji dla 802.11i - aktualizacji standardu zabezpieczeń sieci Wi-Fi.

Standard 802.11i wprowadza do sieci bezprzewodowych protokół szyfrowania transmisji AES (Advanced Encryption Standard), który zdaniem ekspertów stanowi wyższy poziom zabezpieczenia, niż obecnie stosowany w Wi-Fi protokół WPA (Wi-Fi Protected Access). Narodowy Instytut Standardów i Technologii wyznaczył AES jako standardowy protokół dla sieci bezprzewodowych, w których przesyłane są informacje rządowe.

Stowarzyszenie Wi-Fi Alliance zapowiedziało, iż od września zacznie certyfikować urządzenia pod kątem zgodności z najnowszą specyfikacją 802.11i. Jeszcze w tym roku organizacja IEEE zajmie się natomiast zatwierdzaniem standardu 802.11e, który przeznaczony będzie do bezprzewodowego przesyłania dźwięku oraz obrazu. Wi-Fi Alliance twierdzi, iż ostatecznie 802.11e zostanie zatwierdzony jeszcze w tym roku, jednak specjaliści z IEEE obawiają się, iż proces ratyfikacji może przeciągnąć się na 2005 rok.