Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IDC: zyski z reklam online nadal spadają

Kryzys ekonomiczny wpływa na poziom wydatków na reklamę online. Według danych IDC, światowy rynek tej reklamy spadł o 5 proc. w drugim kwartale br. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

W drugim kwartale roku ubiegłego, na całym świecie wydano 14,7 miliarda USD na reklamę online. W tym roku kwota ta zmniejszyła się do 13,9 miliarda USD. Jedynym regionem, gdzie sprzedaż reklam nie spadła był rejon Azji-Pacyfiku i Japonia, gdzie odnotowano niewielki wzrost.

Według IDC, w trzecim i czwartym kwartale br. nadal można spodziewać się spadków wydatków na reklamy online, a wzrost powróci dopiero w roku 2010.

W samych Stanach Zjednoczonych odnotowano spadek 7 proc., licząc rok do roku. Rynek ten w roku bieżącym oceniany jest na 6,2 miliarda USD w porównaniu z 6,6 miliarda USD w roku ubiegłym.