IDC: zyski z reklam online nadal spadają

Kryzys ekonomiczny wpływa na poziom wydatków na reklamę online. Według danych IDC, światowy rynek tej reklamy spadł o 5 proc. w drugim kwartale br. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

W drugim kwartale roku ubiegłego, na całym świecie wydano 14,7 miliarda USD na reklamę online. W tym roku kwota ta zmniejszyła się do 13,9 miliarda USD. Jedynym regionem, gdzie sprzedaż reklam nie spadła był rejon Azji-Pacyfiku i Japonia, gdzie odnotowano niewielki wzrost.

Według IDC, w trzecim i czwartym kwartale br. nadal można spodziewać się spadków wydatków na reklamy online, a wzrost powróci dopiero w roku 2010.

W samych Stanach Zjednoczonych odnotowano spadek 7 proc., licząc rok do roku. Rynek ten w roku bieżącym oceniany jest na 6,2 miliarda USD w porównaniu z 6,6 miliarda USD w roku ubiegłym.