IDC: 1,9 mld internautów w 2012 r.

Prognozy IDC's Digital Marketplace mówią, że 30% ludności na świecie w 2012 r będzie aktywnie korzystać z internetu. Systematycznie wzrastać będzie popularność sieci mobilnej oraz serwisów Web 2.0. Wartość reklamy internetowej w 2011 r. osiągnie sumę 106,6 mld USD.

Liczba internautów na świecie, obecnie szacowana na ok. 1,4 mld osób (prawie 1/4 populacji), w 2012 r. osiągnie 1,9 mld, co stanowić będzie ok. 30% całej ludności - wynika z prognozy IDC. Wzrost liczby internautów spowodowany będzie m. in. rozwojem sieci mobilnej i urządzeń wykorzystywanych w tym obszarze, które w 2012 r. mają liczyć ponad 1,5 mld sztuk.

Analitycy IDC podkreślają, iż kontynuowany będzie wzrost popularności serwisów Web 2.0. Coraz częściej obok "tradycyjnych" sposobów użytkowania internetu w postaci wyszukiwania, przeglądania i używania poczty e-mail, występować będą aktywne formy działań (pisanie blogów, uczestnictwo w serwisach społecznościowych, oglądanie filmów video innych internautów, pobieranie aplikacji biznesowych, hazard online).

Wzrośnie też liczba internautów dokonujących zakupy przez internet. Wg szacunków IDC w 2012 r. będzie ponad 1 mld internetowych klientów, którzy dokonają transakcji business to consumer (B2C) o wartości ponad 1,2 biliona USD. Zaś e-rynek business to business (B2B) będzie 10 razy większy i jego wartość wyniesie ponad 12,4 bilionów USD w 2012 r.

Światowe wydatki na reklamę internetową osiągną w 2008 r. - wg prognoz IDC's Digital Marketplace - sumę 65.2 mld USD, co stanowi 10% udziału we wszystkich wydatkach w mediach. Analitycy IDC mówią, że w 2011 r. udział ten wzrośnie do 13,6%, a jego wartość będzie równa 106,6 mld USD.

Źródło: http://www.idc.com