ICANN wreszcie niezależna

ICANN, instytucja non-profit zarządzająca od 1998 r. światowym systemem adresów internetowych, podpisała z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych porozumienie, które uniezależnia ją od kontroli ze strony rządu USA.

Porozumienie gwarantuje ICANN niezależność w działaniu i zwalnia ją z odpowiedzialności wyłącznie przed rządem USA. ICANN ma też pozostać prywatną organizacją non-profit. Zapisy porozumienia zawartego z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych, przed którą ICANN dotychczas odpowiadał, pokrywają się ze zgłaszanymi przez inne kraje żądaniami większego umiędzynarodowienia tej organizacji. Komisja Europejska wzywała do uniezależnienia tej organizacji już w 2005 r. Nowe porozumienie zakłada, że ICANN będzie teraz odpowiedzialna przed międzynarodowym komitetem doradczym, w którego skład wejdzie także przedstawiciel Departamentu Handlu USA.

Eric Schmidt z Google'a komentując porozumienie powiedział, że świadczy to o dojrzałości ICANN w zapewnieniu stabilności internetu.

Organizacja ICANN (ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) jest odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych oraz nadzór nad serwerami DNS na świecie.

Czytaj także: Kto od października będzie zarządzał Internetem?