ICANN: jak powstrzymać ataki na strony WWW?

ICANN, organizacja zajmująca się m.in. przyznawaniem nazw domen internetowych, zastanawia się w jaki sposób zapobiegać atakom na strony WWW. W tym celu został zaprezentowany wstępny raport na temat techniki fast flux, która ma być jednym ze sposobów na zapobieganie efektom takich działań.

Fast flux pozwala administratorom na szybką zmianę adresu IP przypisanego do danej domeny. Taka możliwość może być wykorzystana zarówno w przypadku ataku powodującego zatrzymanie działania strony (atak typu denial of servece), jak również wtedy, kiedy podstawowy serwer ulegnie np. awarii.

Jednak ten sam sposób jest wykorzystywany także przez hakerów do prowadzenia stron phishingowych czy sprzedających zabronione produkty. Dzięki zmianie adresu IP, odpowiednie służby czy nawet dostawcy usług internetowych, mają poważne problemy z poradzeniem sobie z takimi witrynami.

W związku z tym ICANN widzi dwie możliwości przeciwdziałania takim zjawiskom. Najbardziej skuteczną metodą wydaje się szybkie wykrycie, identyfikacja oraz usuwanie stron oferujących podejrzane streści. Miałoby się to odbywać po kontakcie z podmiotem, który dokonał rejestracji takiej domeny. Drugim rozwiązaniem jest możliwość wprowadzenia ograniczeń jeśli chodzi o szybkie zmiany nazw serwera przez użytkownika.

Cały raport zawiera 121 stron i znajdują się w nim kolejne sposoby zapobiegające takim zjawiskom. Jednak zanim ujrzy on światło dzienne, organizacja będzie jeszcze zbierać komentarze na jego temat, po czym zostanie on poprawiony i przepisany na nowo.