IBM kupił PwC Consulting za 3,5 mld USD

Rekordowa transakcja IBM umacnia firmę na pozycji lidera rynku usług doradczych IT. Na ostateczne "dopięcie" szczegółów transakcji w wymiarze organizacyjnych, np. na poziomie regionalnym, trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy – mówią przedstawiciele IBM.

IBM zapłaci 3,5 mld USD za dział doradztwa biznesowego i usług IT firmy – PwC Consulting. 2,7 mld USD z ustalonej kwoty ma być przekazane w gotówce, 400 mln USD w akcjach a 400 mln USD – papierach dłużnych. Przejęcie - zatwierdzone przez rady nadzorcze obu stron umowy - ma być zakończone w III kwartale br. Transakcja obciąży wyniki IBM w czwartym kwartale w wysokości 30 centów na akcję. Zyski z niej spodziewane są pod koniec 2004 r.

<B>Największy w usługach IT</B>

IBM Global Services zatrudniał dotąd łącznie 150 tys. osób w 160 krajach. Jego roczne przychody wyniosły w 2001 r. 35 mld USD, 41% całkowitych obrotów IBM. Z kolei PwC Consulting w zakończonym w czerwcu 2002 roku finansowym miało 4,9 mld USD przychodów i 30 tys. pracowników w 52 krajach.

W wyniku przejęcia PwC Consulting zostanie połączone z Business Innovation Services, częścią IBM Global Services. Szefem nowego działu ma zostać Ginni Rometty, dotąd zarządzająca amerykańską częścią Global Services.

Dzięki transakcji IBM umocni się na pozycji czołowego dostawcy usług doradczych IT na świecie. Przejęcie zwiększy m.in. dystans pomiędzy IBM Global Services a działem usług w nowym HP, wzmocnionym po połączeniu z Compaq Computer. Inni wielcy konkurenci IBM na rynku usług doradczych IT to m.in. EDS i Getronics. W związku z przejęciem spodziewane jest spore zamieszanie na rynku, ponieważ PwC posiada szereg umów strategicznych z firmami będącymi bezpośrednią konkurencją Big Blue. Obsługuje m.in. BEA, Hewlett-Packard, czy Sun Microsystems.

John Joyce, szef finansowy IBM, podkreślał, że transakcja zapewni komfort obecnym klientom PwC Consulting, „rynek domaga się bowiem od wielkich firm audytorsko – doradczych rozdzielenia tych obszarów działalności”. Blisko połowa klientów usług doradczych PwC korzystała jednocześnie z usług audytorskich PwC. W czerwcu 2002 r. PwC zapowiadało wydzielenie części doradczej, zmianę nazwy na Monday i wprowadzenie jej na giełdę. W związku z przejęciem przez IBM plany te są nieaktualne.

<B>Zmiany w Polsce</B>

Zmiany po połączeniu PwC Consulting z IBM będą z pewnością widoczne również na rynku polskim. Usługi wdrożeniowe przyniosły w 2001 r. ok. 26 mln zł (dane szacunkowe z raportu Computerworld TOP 200), w tym z usług doradczych 15,2 mln zł. Daje to firmie trzecie miejsce w Polsce. Całkowita wartość sprzedaży usług informatycznych świadczonych przez polski oddział IBM wyniosła 217 mln zł, przy całkowitych przychodach wynoszących 717 mln zł. Firma zatrudniała na koniec ub. roku 460 pracowników.

„Celem tej transakcji jest rozbudowa naszej oferty usługowej. Pracownicy PwC utworzą – w ramach IBM Global Services - nową jednostkę organizacyjną z działem Business Innovation Services. Jej celem będzie świadczenie usług integracyjnych oraz doradztwa biznesowego. Powstanie także polskie przedstawicielstwo tej struktury” – mówi Marco Kraehenbuehl, dyrektor IBM Global Services na Europę Środkową i Wschodnią.

Przedstawiciele IBM nie przedstawili na razie planów zmian organizacyjnych – związanych z połączeniem z PwC Consulting - na poziomie regionalnym. „Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni kwestie integracji obu działów były przedmiotem ustaleń zespołów roboczych złożonych z kadry zarządzającej IBM i PwC. Na doprecyzowanie szczegółów trzeba jednak będzie jeszcze poczekać co najmniej kilka miesięcy. W tym czasie, w pierwszym rzędzie, konieczne będzie uzyskanie zgody instytucji regulujących rynek. Część szczegółów transakcji także jest jeszcze przedmiotem konsultacji” – stwierdza Marco Kraehenbuehl.