IAB wprowadza nowe zasady użycia pop-upów

Interactive Advertising Bureau poinformowało o nowych zaleceniach korzystania z reklam typu pop-up oraz pop-under w kampaniach promocyjnych. Zdaniem organizacji, niezbędne jest przestrzeganie zasady tylko jednej emisji takiej reklamy podczas wizyty użytkownika na danej stronie.

IAB zwraca uwagę na fakt, że nadmiar reklam uruchamiających się w osobnych okienkach przeglądarki słusznie wzbudza irytację użytkowników. Tym samym dla ocalenia przyjmowanego z coraz większą niechęcią formatu, potrzebne jest wprowadzenie restrykcji w jego użyciu. IAB wskazuje, że podczas wizyty użytkownika w danym portalu lub serwisie, może dojść tylko do jednej emisji reklamy typu pop-up lub pop-under. Co więcej, reklama powinna być odpowiednio oznaczona – w nagłówku okna ma znajdować się nazwa reklamodawcy, nazwa serwisu i nazwa przeglądarki.

Preferowane rozmiary reklam typu pop-up to 250x250 pikseli oraz 300x250 pikseli. Pop-up typu large powinien mieć 550x480 pikseli. Z kolei wymiary pop-under mają wynosić 720x300 pikseli.

IAB podkreśla, że restrykcje w użyciu tych formatów przyczynią się do zwiększenia zadowolenia użytkowników. Reklamy nie będą już pojawiać się w nadmiernej ilości, co może doprowadzić do zwiększenia akceptacji oglądania takich przekazów reklamowych.

Więcej informacji:

http://iab.net