IAB: rośnie wartość e-reklamy, zwłaszcza w wyszukiwarkach

W ubiegłym roku przychody reklamowe z internetu wzrosły aż o 30% - wskazuje najnowszy raport przygotowany wspólnie przez IAB i PwC dla rynku amerykańskiego. Siłą napędową wciąż pozostaje sektor finansowy, bankowy, sprzedaż detaliczna oraz motoryzacja i rozrywka. Reklama w wyszukiwarkach w minionym roku stanowiła już 41% wszystkich form reklamowych, a internet jako medium reklamowe uplasował się na 7 pozycji.

Interactive Advertising Bureau i oszacowały wartość amerykańskiego rynku reklamowego na 12,5 mld USD w ubiegłym roku, co oznacza aż 30% wzrost w porównaniu z 2004 rokiem. W samym ostatnim kwartale ub. roku mieliśmy do czynienia z ponad 30% wzrostem wartości przychodów - wskazują analitycy IAB i PcW. W ostatnich trzech miesiącach 2005 roku amerykańska branża internetowa wygenerowała 3,6 mld USD z reklamy online.

Ciekawym trendem minionego roku jest znaczący wzrost udziału wyszukiwarek w torcie reklamowym. W 2005 roku płatne odnośniki stanowiły już 41% wszystkich form promocji online. W tym roku udział ma się jeszcze zwiększyć. Jak wskazuje Jupiter Research, bardzo prawdopodobne jest, że w 2007 roku udziały reklamy w wyszukiwarkach wyniosą ok. 50%, a już rok później będą stanowiły ponad połowę tortu reklamowego.

Spada udział tradycyjnych form marketingowych w sieci. Reklama wizualna w 2005 roku stanowiła 34% wszystkich form promocyjnych, co oznacza spadek o 5%. W USA na tego typu reklamę wydano w ubiegłym roku 4,2 mld USD.

Zwiększyła się popularność reklamy mailingowej - z 1% do 2%. Wydano na nią 251 mln USD, czyli ok. 2,5 razy więcej niż w 2004 roku (96 mln USD).

Jak wskazują autorzy raportu, wzrósł udział reklamy liczonej w systemie tysiąc emisji (odsłon) za daną kwotę. Wartość liczonych w ten sposób kampanii wyniosła 5,8 mld USD. Rok wcześniej było to 4 mld USD.

Reklama internetowa uplasowała się na 7 pozycji wśród mediów publikujących treści marketingowe. Na pierwszym miejscu z przychodami rzędu 56,6 mld USD znalazły się przesyłki do domu (direct mail). Drugie przypadło gazetom (47,9 mld USD). Na trzeciej pozycji znalazła się telewizja (z wartością 35 mld USD), na czwartej radio (21,7 mld USD). Kolejne zajęły telewizja cyfrowa (18,7 mld USD), magazyny konsumenckie (12,9 mld USD) oraz internet (12,4 mld USD).

Poniżej online, znalazły się: magazyny biznesowe (7,8 mld USD), reklama zewnętrzna (6,2 mld USD).

Raport IAB powstał przy współpracy analityków PricewaterhouseCoopers. Zebrane zostały dane z najważniejszych spółek internetowych, które udostępniają dane dotyczące swoich przychodów online