Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IAB określi standardy

Internet Advertising Bureau (IAB) planuje stworzenie standardów pomiaru efektywności reklamy internetowej, w celu uczynienia jej medium bardziej wiarygodnym i atrakcyjnym dla reklamodawców.

Nowy standard, który chce zaproponować IAB, w skład której wchodzą przedstawiciele Yahoo!, AOL TW i MSN ma na celu dokładniejszy pomiar ruchu na stronach internetowych. Do wprowadzenia standardów i poszukiwania rekomendacji dla e-reklamy skłania IAB znaczący spadek wartości tego rynku. Według danych IAB w trzecim kwartale ub. roku wielkość przychodów z reklamy online spadła o 9%.

Wielu internetowych wydawców zlicza w statystykach sztuczny ruch generowany przez „roboty” indeksujące strony www. Według zamyłu IAB, powstać miałaby centralna lista „robotów”, która umożliwi filtrowanie statystyk ze sztucznych odsłon. Standardy mają ponadto m.in. określać, w jakim czasie – licząc od chwili wywołania do momentu jej pojawienia się na ekranie przed użytkownikiem – reklama powinna być dostarczona, przy czym zliczenie jej odsłony powinno odbywać się „możliwie jak najpóźniej”.

Według prezesa IAB, Grega Stuarta, ustanowienie i upowszechnienie nowych standardów sprawi zniwelowanie o 50 do 70% różnic w wynikach raportowanych przez agencje i wydawców.