IAB: jak dobrze pobrać IP

IAB opracowało autorską metodę zalecanych sposobów pobierania IP klienta w połączeniach internetowych. Dobrze przeprowadzone może pomóc uniknąć niespójności między wynikami adserwera a monitoringiem przebiegu i efektywności internetowych kampanii reklamowych.

IAB proponuje przyjęcie określonych standardów klasyfikacji grup adresów IP. Tego rodzaju działania pozwolą dokonywać jednoznacznego podziału adresów IP na publiczne i niepubliczne, dadzą szansę na ustalenie zalecanych metod identyfikacji adresu IP na podstawie łańcucha serwerów pośredniczących.

Materiał opublikowany na stronie www.iab.com.pl wyszczególnia adresy IP rozpoznawane jako niepubliczne. Kierowanie przekazów reklamowych do internautów z konkretnego kraju, regionu, województwa odbywa się jedynie na podstawie adresów publicznych IP. Dlatego istotne jest przyjęcie standardu klasyfikacji klas adresów IP, w celu dokonywania jednoznacznego podziału na publiczne i niepubliczne.

Dodatkowo prezentowane są zasady pobierania IP w sytuacji, kiedy istnieje więcej niż jedno źródło informacji o numerze IP danego połączenia. Zamieszczono tam także zalecane sposoby pobierania IP klienta, które zilustrowano odpowiednimi przykładami.

Opis metody pobierania IP klienta w połączeniach internetowych

Metody pobierania IP klienta w połączeniach internetowych

Adres IP jest 32-bitową liczbą całkowitą zawierającą informacje o tym, do jakiej sieci włączony jest dany komputer oraz jednoznaczny adres w tej sieci. Zapisywany jest on w postaci czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami. Każda liczba dziesiętna odpowiada 8 bitom adresu IP. Adresy IP podzielone są na klasy.

Klient w komunikacji internetowej, łącząc się do serwera WWW, przekazuje swój numer IP poprzez:

numer IP połączenia

numer IP przekazany w nagłówku "Client-ip" [Opcjonalnie]

numery IP przekazane w nagłówku "X-Forwarded-For" [Opcjonalnie].

W przypadku, kiedy do dyspozycji mamy więcej niż jedno źródło informacji podane powyżej, należy stosować poniższe zasady.

Najwyższy priorytet mają numery IP przekazane w nagłówku http "X-Forwarded-For". Jeżeli w nagłówku pojawia się łańcuch adresów IP, to należy pobierać adres publiczny najbliższy nagłówkowi "X-Forwarded-For", patrząc od strony klienta. W wypadku braku nagłówka "X-Forwarded-For" lub gdy zawiera on same adresy niepubliczne, a gdy istnieje nagłówek "Client-ip" i przekazany w nim numer IP jest publiczny, należy pobrać ten właśnie numer. W wypadku, gdy nie istnieją nagłówki "X-Forwarded-For" ani "Client-ip" lub przekazane przez nie numery nie są publiczne należ użyć numeru IP połączenia.