IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Ponad 317 mln zł wyniosły wydatki na reklamę internetową w Polsce w trzecim kwartale 2009 r. To o 15% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrasta wartość reklamy display oraz o ważnych kilka punktów procentowych udział reklamy efektywnościowej w całkowitych przychodach netto.

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers ogłosiły wyniki badania wydatków na reklamę internetową w Polsce AdEX za trzeci kwartał 2009 r.

Wartość przychodów brutto 27 graczy, którzy przekazali swe dane do analizy, która uwzględnia również estymację przychodów Google wyniosła w tym okresie 317 679 000 zł. Oznacza to wzrost o 15% w porównaniu do trzeciego kwartału 2008 r.

Estymacja danych o przychodach Google

<b>Google.pl</b> - wielkość rynku reklamy w wyszukiwarkach i sieciach kontekstowych (cały rynek łącznie z Google.pl) określona została na podstawie danych pochodzących od WP.pl/NetSprint.pl (sieć Adkontekst), Interia oraz Onet.pl. Na podstawie łącznej wartości emisji reklam w wyszukiwarkach ogólnych tych podmiotów oraz ich łącznego udziału w całkowitej liczbie odsłon w Polsce w trzecim kwartale 2009 roku oszacowana została wielkość rynku reklam w wyszukiwarkach. Dodatkowo, na podstawie posiadanych danych rynkowych oszacowano wartość wydatków na reklamy w sieciach kontekstowych i po zsumowaniu tych dwóch wartości określono łączne wydatki na te formy promocji w trzecim kwartale 2009 roku. W ostatnim kroku, obliczone w ten sposób wartości zostały jeszcze skorygowane na podstawie wspólnych ustaleń pomiędzy kierownictwem IAB i PwC w oparciu o wiedzę ogólnorynkową dostarczoną przez IAB. Zakres korekty stanowił -10% wartości początkowego szacunku dla SEM i context.

Jeśli chodzi o poszczególne miesiące to wydatki na reklamę internetową najkorzystniej przedstawiały się we wrześniu (ponad 125 mln zł), co po raz kolejny potwierdza tezę o odbiciu się rynku pod koniec roku i pozwala wierzyć, ostatni kwartał 2009 r. zakończy się z jeszcze korzystniejszym wynikiem.

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Wydatki na reklamę online (w mln zł) Q3 2009 do Q3 2008 Źródło: IAB i PwC

Wciąż najwięcej budżetów pochłania reklama graficzna, w trzecim kwartale udział tej formy reklamowej wzrósł o 2 pkt procentowe i wynosi obecnie 47%. Na marketing w wyszukiwarkach przeznaczono w omawianym okresie 28% wydatków (wzrost o 1 pkt proc.), na ogłoszenia 17%, a e-mail marketing 6% (bez zmian w porównaniu do 3 kwartału 2008 r.).

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Przychody brutto w podziale na typy reklamy Q3 2009 Źródło: IAB i PwC

W ramach reklamy display dominują formy wbudowane w treść strony, których udział wyniósł ponad 70%. Inne typy reklamy graficznej to: sponsorowane treści - 5,8%, formy wyświetlane nad treścią - 8,9%, akcje specjalne - 5% i inne formy reklamy display - 9,8%.