Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Ponad 317 mln zł wyniosły wydatki na reklamę internetową w Polsce w trzecim kwartale 2009 r. To o 15% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrasta wartość reklamy display oraz o ważnych kilka punktów procentowych udział reklamy efektywnościowej w całkowitych przychodach netto.

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers ogłosiły wyniki badania wydatków na reklamę internetową w Polsce AdEX za trzeci kwartał 2009 r.

Wartość przychodów brutto 27 graczy, którzy przekazali swe dane do analizy, która uwzględnia również estymację przychodów Google wyniosła w tym okresie 317 679 000 zł. Oznacza to wzrost o 15% w porównaniu do trzeciego kwartału 2008 r.

Estymacja danych o przychodach Google

<b>Google.pl</b> - wielkość rynku reklamy w wyszukiwarkach i sieciach kontekstowych (cały rynek łącznie z Google.pl) określona została na podstawie danych pochodzących od WP.pl/NetSprint.pl (sieć Adkontekst), Interia oraz Onet.pl. Na podstawie łącznej wartości emisji reklam w wyszukiwarkach ogólnych tych podmiotów oraz ich łącznego udziału w całkowitej liczbie odsłon w Polsce w trzecim kwartale 2009 roku oszacowana została wielkość rynku reklam w wyszukiwarkach. Dodatkowo, na podstawie posiadanych danych rynkowych oszacowano wartość wydatków na reklamy w sieciach kontekstowych i po zsumowaniu tych dwóch wartości określono łączne wydatki na te formy promocji w trzecim kwartale 2009 roku. W ostatnim kroku, obliczone w ten sposób wartości zostały jeszcze skorygowane na podstawie wspólnych ustaleń pomiędzy kierownictwem IAB i PwC w oparciu o wiedzę ogólnorynkową dostarczoną przez IAB. Zakres korekty stanowił -10% wartości początkowego szacunku dla SEM i context.

Jeśli chodzi o poszczególne miesiące to wydatki na reklamę internetową najkorzystniej przedstawiały się we wrześniu (ponad 125 mln zł), co po raz kolejny potwierdza tezę o odbiciu się rynku pod koniec roku i pozwala wierzyć, ostatni kwartał 2009 r. zakończy się z jeszcze korzystniejszym wynikiem.

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Wydatki na reklamę online (w mln zł) Q3 2009 do Q3 2008 Źródło: IAB i PwC

Wciąż najwięcej budżetów pochłania reklama graficzna, w trzecim kwartale udział tej formy reklamowej wzrósł o 2 pkt procentowe i wynosi obecnie 47%. Na marketing w wyszukiwarkach przeznaczono w omawianym okresie 28% wydatków (wzrost o 1 pkt proc.), na ogłoszenia 17%, a e-mail marketing 6% (bez zmian w porównaniu do 3 kwartału 2008 r.).

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Przychody brutto w podziale na typy reklamy Q3 2009 Źródło: IAB i PwC

W ramach reklamy display dominują formy wbudowane w treść strony, których udział wyniósł ponad 70%. Inne typy reklamy graficznej to: sponsorowane treści - 5,8%, formy wyświetlane nad treścią - 8,9%, akcje specjalne - 5% i inne formy reklamy display - 9,8%.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.