IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Co ciekawe wyraźnie wzrosło zainteresowanie reklamodawców efektywnościowym sposobem rozliczeń (CPA), którego udział jest już dwucyfrowy i wynosi obecnie blisko 12% (w trzecim kwartale 2008 r. było to 7%).

Jakie sektory przede wszystkim reklamują się w sieci? Od lat przoduje tu branża finansowa (11%) i telekomunikacja (8%) - acz ich udział w porównaniu do 2008 r. zmniejszył się o kilka punktów procentowych. Warto odnotować wyraźny wzrost udziału kategorii "inne" (tu przede wszystkim: pośrednictwo pracy, ogłoszenia drobne, usługi dla biznesu, usługi marketingowe i reklamowe, doradztwo unijne, wystawy, reklama społeczna, tytoń, artykuły dla dzieci, logistyka i in.), która z 16% w 2008 urosła do 26% w 3 kwartale 2009 r. i która wyraźnie potwierdza, że internet jako medium reklamowe znajduje miejsce w budżetach reklamowych coraz większej liczby branż i sektorów.

Przypomnę, że wyniki badania IAB i PwC za pierwsze półrocze 2009 r. mówiły o 14% wzroście w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 r. - reklama w tym okresie warta była ponad 658 mln zł. Biorąc pod uwagę wartość reklamy za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (ponad 975 mln zł) oraz fakt, że ostatni kwartał roku rokuje naprawdę dobre wyniki rok 2009 r. zamknąć się może wynikiem bliskim 1,4 mld zł. Wydatki reklamowe w 2008 r. wyniosły 1,174 mld zł.

IAB i PwC: 15% wzrost wartości reklamy internetowej w Q3 2009

Źródło: IAB i PwC

Najnowsze trendy w zakresie reklamy internetowej przedstawione zostaną na kolejnej konferencji z cyklu adstandard, która odbędzie się 25-26 lutego 2010 r. Zapraszamy!

Czytaj też:

IAB i PwC: polska reklama online rośnie w I półroczu

IAB i PwC: reklama w sieci warta 1,174 mld zł