IAB Polska w nowym składzie

Zamienił się zarząd polskiego oddziału Interactive Advertising Bureau – stowarzyszenia, które zrzesza przedstawicieli branży internetowej. Co ciekawe, w Polsce zarząd jest tylko w połowie związany z sektorem internetowym, bo druga połowa członków należy do firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych. Co przyniesie zmiana w IAB Polska?

Nowy zarząd został wybrany podczas walnego zgromadzenia członków IAB Polska w minioną środę. Stanowisko prezesa objął Olgierd Cygan z digital One. Stowarzyszenie pozyskało też aż pięciu nowych wiceprezesów. Wybór jest nietypowy – w skład zarządu powołano również przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej, PZU Życie oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej (operator sieci Era). Dla porównania w amerykańskiej centrali organizacji w zarządzie zasiadają jedynie osoby bezpośrednio związane z rynkiem internetowym – znajdziemy tam reprezentantów Yahoo!, Google, MSN, sieci CNET, New York Times Digital czy Forbes.com.

O powód takiego dobrania członków zarządu IAB Polska zapytaliśmy Dominika Kaznowskiego, jednego z wiceprezesów stowarzyszenia. Zmiana zarządu IAB Polska jest konsekwencją dyskusji, jaka wywiązała się wewnątrz środowiska internetowego i interaktywnego w Polsce - powiedział dla Internet Standard Kaznowski - We wrześniu został zarejestrowany nowy statut stowarzyszenia, który ukonstytuował dużo szerszy zakres jego działalności. Równie ważna jak nowy statut jest moim zdaniem zmiana nazwy IAB z "Internet" na "Interactive", co w pełni odpowiada strategii reprezentowanej przez skład nowego zarządu. Chciałbym zwrócić uwagę, że wszystkie osoby reprezentujące stronę klienta mają bogate doświadczenia branżowe i wywodzą się z szeroko rozumianego środowiska interaktywnego.

Nazwanie branży telekomunikacyjno-ubezpieczeniowej interaktywną jest z pewnością dość dziwne. Trudno więc zrozumieć taką argumentację IAB Polska.

Drugi argument, który przedstawił członek stowarzyszenia, również brzmi zaskakująco. ”W Stanach Zjednoczonych ze względu na wielkość rynku interaktywnego i jego udział w rynku reklamy, pozycja IAB jest wyjątkowo silna - zaznaczył Kaznowski - Pozwala to na zorientowanie strategii stowarzyszenia wyłącznie na rynku reklamowym. Polska nie może się porównywać z amerykańskim rynkiem interaktywnym, stąd potrzeba wzmocnienia i rozszerzenia zakresu działalności organizacji.”

Należałoby przede wszystkim zaznaczyć, że amerykańskie IAB nie zajmuje się wyłącznie rynkiem reklamowym, stąd wyjaśnienie zmian w polskim oddziale w oparciu o takie założenie jest nietrafne. Polski rynek internetowy jest z pewnością skromniejszy od amerykańskiego, jednak posiada również rodzime sieci reklamowe, wydawców online, firmy oferujące usługi wyszukiwawcze czy e-commerce.

Do końca listopada zarząd IAB Polska ma przedstawić strategię stowarzyszenia na 2004 rok. Obecnie organizacja realizuje dwa projekty związane z segmentem reklamy internetowej oraz skierowaną do firm akcję promocyjną „Internet też medium”. Na jakich działaniach skupi się nowy zarząd, dowiemy się już za miesiąc.

Więcej informacji:

http://www.iab.pl