IAB Polska przeciw cenzurze w sieci

Analiza prawna zlecona przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wskazuje, że proponowane przez rząd zapisy są sprzeczne z przepisami europejskimi.

Według projektu ustawy Ministerstwa Finansów to Urząd Komunikacji Elektronicznej miałby prowadzić "czarną listę" usług i stron zawierających treści niepożądane. Obecnie kryteria blokowania obejmują strony pedofilskie, promujące ustroje totalitarne, mętnie zdefiniowany phishing oraz niezarejestrowany w Polsce hazard internetowy.

Ten ostatni wydaje się być głównym celem nowych regulacji, bo rozporządzenie jest częścią pakietu nowej ustawy hazardowej.

W sprawie planowanego rejestru stron postanowiło zabrać głos IAB Polska (którego zadaniem jest dbanie o interesy pracodawców branży interaktywnej) w specjalnym oświadczeniu. Według IAB Polska, rządowy pomysł wprowadzenia rejestru stron i usług niedozwolonych budzi wielkie obawy, ponieważ pomija drogę sądową w takiej procedurze. Nadaje niebywale dużą rangę decyzjom urzędników bez mechanizmów odwoławczych i stanowi wstęp do cenzury internetu. Prace są prowadzone w niewytłumaczalnym pośpiechu co może rodzi poważne obawy, że zapisy tam proponowane nie miałyby szans obronić się w normalnie prowadzonej publicznej debacie.

Niedoceniona choć bardzo ważna wydaje się kwestia poniesienia kosztów przygotowania narzędzi do takiej inwigilacji przez wszystkich polskich przedsiębiorców internetowych.

Analiza prawna zlecona przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wskazuje, że proponowane zapisy są sprzeczne z przepisami europejskimi, które regulują przechowywanie danych o zachowaniach

internatów w sieci, a w dodatku wewnętrznie sprzeczne w ramach proponowanej ustawy.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest przeciwny propozycji omawianych rozwiązań jako niedopracowanej, szkodliwej, a w tym kształcie nieskutecznej i praktycznie niemożliwej do zrealizowania.

IAB deklaruje też chęć włączenia się do dyskusji merytorycznej oferując swoje doświadczenie w branży nowych mediów w pracach nad tym projektem.