IAB Polska: powstał kodeks dobrych praktyk e-mail marketingu

W ramach grupy roboczej "E-mail Marketing" IAB Polska powstał kodeks dobrych praktyk e-mail marketingu, którego celem jest dostarczenie jasnych i precyzyjnych reguł, do których powinny stosować się wszystkie podmioty oferujące i wykorzystujące e-mail marketing w działaniach promocyjnych.

Dokument dobrych praktyk e-mail marketingu to wspólne opracowanie członków grupy roboczej IAB Polska, do której należą agencje e-mail marketingowe, domy mediowe oraz wydawcy wykorzystujący aktywnie pocztę elektroniczną jako kanał komunikacji marketingowej. W jego przygotowaniu wzięli udział przedstawiciele firm: SARE, Opcom (Freshmail), IMP Group (Jetmail), ACR, Agory, Onetu, Wirtualnej Polski oraz Thinkopen. Prace nad przygotowaniem dokumentu rozpoczęto w lutym 2008 r.

Dokument określa najważniejsze zasady e-mail marketingu, które powinny być przestrzegane na różnych obszarach. W zakresie komunikacji newsletterowej mowa jest m.in. o wymogu wyrażenia zgody na przesyłanie wiadomości, zawartości komercyjnego e-maila, kompletowaniu listy odbiorców oraz konieczności potwierdzenia chęci otrzymywania wiadomości i usuwaniu z listy e-mailingowej. Dokument określa także zasady realizacji wysyłek e-mailingu na zlecenie, a także definiuje wskaźniki skuteczności kampanii.

Zapisy dokumentu dobrych praktyk sprawią, że ludzie będą otrzymywać mniej niezamówionych wiadomości i łatwiej będzie im odróżnić newslettery oraz mailingi reklamowe od zwykłego spamu - brzmi uzasadnienie konieczności opracowania dokumentu "Dobre praktyki e-mail marketingu". Całość przyjętych zapisów przyczyni się również do bardziej pozytywnego nastawiania konsumentów do zamówionych reklam otrzymywanych drogą mailową. Dlatego właśnie e-mail marketing stosowany wedle zasad opisanych w niniejszym dokumencie jest skuteczny.

Zapoznaj się z treścią dokumentu: "Dobre praktyki e-mail marketingu"