Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IAB Polska: 110 mln zł na reklamę w wyszukiwarkach

60 mln zł wyniosły wydatki na reklamę w wyszukiwarkach w 2006 r., szacuje IAB Polska. Zdaniem związku w tym roku wydatki mają sięgnąć 110 mln zł.

W 2008 r. na płatne odnośniki ma zostać przeznaczone już 190 mln zł.

Największy wzrost odnotuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te szukają metod promocji możliwych w ramach niewielkich budżetów marketingowych przy jednoczesnej wnikliwej analizie efektywności poniesionych wydatków, informuje IAB.

-Wszystko wskazuje na to, ze Polska powoli dołącza do krajów Europy Zachodniej, gdzie marketing w wyszukiwarkach stanowi jeden z głównych motorów rozwoju reklamy w internecie. Coraz większa popularność tej formy promocji w połączeniu z modelem aukcyjnym wyznaczania ceny za kliknięcie, będzie powodować również wzrost średnich cen. Wiele wskazuje więc na to, że wydatki na SEM będą w najbliższych latach szybko gonić wydatki na reklamę graficzną- uważa Jarosław Sobolewski, dyrektor generalny IAB Polska.

IAB Polska zwraca także uwagę na to, że wydatki na reklamę w wyszukiwarkach powinni zostać uwzględnione w obliczaniu całości wydatków reklamowych w polskiej sieci. Jeśli szacunki wydatków na reklamę w wyszukiwarkach zsumować z wydatkami na pozostałe formy reklamy w internecie (215 mln złotych netto wg raportu IAB za 2006 r.) otrzymamy kwotę 275 mln złotych. w ubiegłym roku. Oznaczałoby to, że faktyczny udział reklamy on-line w całym polskim torcie reklamowym w 2006 r. wyniósł już 5%.

IAB Polska wzięło pod uwagę wydatki na reklamę w wyszukiwarkach i reklamę kontekstową. Dane pochodzą od firm tworzących grupę marketingu w wyszukiwarkach IAB Polska: Onet.pl, Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o, Performance Media Sp. z o.o., Kompan.pl, Direct Traffic, Media Regionalne, Netsprint.pl, Cube Group Sp. z o.o., Eniro Polska, Bluerank.

Do tej nie były publikowane szacunkowe wartości wydatków na reklamę w wyszukiwarkach, ze względu na to, że danych nie podaje największy gracz, czyli Google.

Przez reklamę w wyszukiwarkach, IAB rozumie płatne odnośniki oraz reklamę kontekstową, podane kwoty nie uwzględniają wydatków na pozycjonowanie (SEO).