IAB Europe z nowym prezesem, powiększonym gronem członków oraz planowanymi zmianami

Nowym prezesem IAB Bureau Europe został dotychczasowy szef oddziału brytyjskiego Guy Phillipson. Równocześnie poinformowano o przyjęciu do organizacji nowych członków oraz o zmianie logo i przebudowie strony internetowej. IAB Polska zostało odpowiedzialne za rozwój struktur IAB w Europie Środkowo-Wschodniej.

IAB Europe z nowym prezesem, powiększonym gronem członków oraz planowanymi zmianami

Guy Phillipson fot. Brand Republic

Guy Phillipson, CEO brytyjskiego oddziału organizacji objął stanowisko prezesa w Interactive Advertising Bureau Europe. Jego zastępcą został Thomas Duhr (United Internet Media), funkcję skarbnika sprawować będzie Aude Guérin (IAB France).

Władze IAB Europe tworzy siedmiu członków narodowych (Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Belgia i Grecja) oraz pięciu przedstawicieli korporacyjnych. Dodatkowo IAB Polska zostało odpowiedzialne za wspieranie rozwoju struktur organizacji w Europie Środko-Wschodniej.

IAB Europe poinformowało również o przyjęciu do organizacji nowych reprezentacji państw, których teraz jest 18. Są to: Norwegia, Turcja, Szwecja, Rumunia i Chorwacja. W najbliższych miesiącach grono IAB Europe powiększy się również o przedstawicieli rodzimych IAB z: Portugali, Szwajcari, Irlandii, Luksemburga oraz Węgier.

Do IAB Europe dołączyli również nowi członkowie korporacyjni: BBC.com, Business Week, comScore MediaMetrix, Goldbach Media, Hi-Media, Insites Consulting, Netlog, Nielsen Online, Nugg.ad, Truvo, Publicitas Europe oraz United Internet Media.

IAB Europe zapowiadziało zmianę swego logo oraz przebudowę witryny internetowej. Na nowej stronie znajdzie się więcej informacji na temat prac pięciu najważniejszych grup robocznych odpowiedzialnych za standardy reklamy internetowej (Display, Search, Social Media, Targeting i Mobile), a także wiadomości o AdEx i Mia. Będzie też Bank Wiedzy na temat badań i analiz dotyczących europejskiego i światowego rynku reklamy.

Źródło: http://www.iabeurope.eu