IAB Europe: reklama online do przodu dzięki SEM

Wydatki na reklamę internetową w Europie po okresie zahamowania w 2009 r., poprawią się w 2010 r. - brzmią prognozy IAB Europe, PricewaterhouseCoopers oraz Screen Digest. Najlepiej przedstawia się dynamika wzrostu wydatków na marketing w wyszukiwarkach, który w 2010 r. warty będzie 6,7 mld euro.

Z analiz przeprowadzonych przez IAB Europe, PricewaterhouseCoopers oraz Screen Digest wynika, że dopiero w 2010 r. będziemy świadkami większych wzrostów na rynku reklamy internetowej w Europie.

Wydatki na reklamę internetową w Europie osiągną w 2009 r. poziom 12,9 mld euro (18,96 mld USD) o 2,2% więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Większy wzrost spodziewany jest dopiero w 2010 r. (o 6,5% r/r) - aczkolwiek nie będzie on tak imponujący jak w 2008 r., kiedy w Europie zanotowano średni 20% wzrost rok do roku.

Wzrost wartości rynku reklamy internetowej w Europie nastąpi przede wszystkim dzięki wydatkom na marketing w wyszukiwarkach. SEM w 2009 r. wzrośnie o 8% (podczas gdy reklama graficzna zanotuje minimalny spadek -0,1%), a w 2009 r. o 11,4% (display będzie lepszy o 4,8%). Wartość reklamy w wyszukiwarkach w Europie w 2010 r. wyniesie 6,7 mld euro (9,85 mld USD) - brzmią przewidywania IAB Europe, PricewaterhouseCoopers oraz Screen Digest.

W Polsce również - wg badania AdEX za 2008 r. przeprowadzanego przez IAB i PwC - mimo, iż reklama display wciąż zabiera największy kawałek tortu, zauważyć można podobny trend. Udział reklamy graficznej w rynku reklamy internetowej zmalał z 42% (w 2007 r.) do 40%, podczas gdy wydatki na marketing w wyszukiwarkach odnotowały wzrost (z 20% do 23% w 2008 r).

Warto również wspomnieć, że rynek reklamy internetowej w Polsce na tle Europy przedstawia się dosyć korzystnie. W 2008 r. dynamika wzrostu wydatków na reklamę online w Polsce (60% r/r) była, po Słoweni, druga wśród zbadanych 19 krajów europejskich.

Źródło: http://www.emarketer.com