I Ty zreformuj ICANN

Do końca kwietnia br. ICANN oczekuje na komentarze i propozycje dotyczące zmiany zakładanych celów, struktury i sposobu działania organizacji zwanej niekiedy „internetowym rządem”.

Komitet ICANN do spraw Rozwoju i Reform do końca kwietnia oczekuje na komentarze. Komitet prosi o wyrażenie opinii w kwestii misji i celów jakie stawia przed sobą ICANN.

Asumpt do dyskusji dał 30 - stronicowy list prezydenta ICANN, Stuarta Lynna (www.icann.org/general/lynn-reform-proposal-24feb02.htm), w którym wytykał obecne braki organizacji i proponował reformy, m.in. zredukowanie rady dyrektorów poprzez eliminację z niej przedstawicieli obieranych w wyborach przez globalną internetową społeczność. List spotkał się z szerokim odzewem, na razie propozycje najczęściej są krytykowane za położenie nadmiernego nacisku na zmiany strukturalne, a także za proponowany kierunek tych zmian. Między innymi część przedstawicieli amerykańskiego rządu wyraża zaniepokojenie faktem, że w wyniku proponowanych reform organizacyjnych ICANN mógłby przekształcić się z organizacji non-profit w międzynarodowe quasi-rządowe ciało.

Komentarze powinny być przesłane na adres komitetu ([email protected], [email protected]). Zostaną one następnie zebrane, przedstawione i przedyskutowane na forum ICANN.