Hypermedia tworzy dział new business

Do zespołu agencji komunikacji interaktywnej Hypermedia (ISOBAR Polska), dołączył Michał Stefański, który tym samym objął stanowisko New Business Directora. Wraz z pojawieniem się Stefańskiego w firmie, w strukturze agencji wyodrębniono dział new business.

- "Wyodrębnienie działu NB ze struktur agencji jest krokiem niezbędnym dla zapewnienia procesowi sprzedaży profesjonalnej obsługi i dedykowania do niej ludzi o najwyższych kompetencjach. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt bardzo wysokich kosztów wewnętrznych przygotowania ofert dla nowych klientów, które często muszą zawierać ekspertyzy, zręby strategii i konkretne rekomendacje. Musimy mieć pewność, że efektywność sprzedaży zapewni zwrot z inwestycji poczynionej na etapie przetargów" - mówi Krzysztof Andrzejczak, Co-Managing Director w Hypermedia.

Do obowiązków Michała Stefańskiego należy zarządzanie działem new business, jego aktywny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów, uczestniczenie w przetargach, konkursach ofert i prezentacjach oraz realizację planów sprzedażowych agencji.

Hypermedia tworzy dział new business
Michał Stefański do lutego 2009 pełnił stanowisko New Business Directora w agencji DC Graphics, gdzie odpowiadał za stworzenie strategii sprzedaży oraz rozwój kontaktów biznesowych. Wcześniej związany także z agencją Artegence.