Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Hyperion: 1 mln zł zysku, 5 mln zł przychodu w III kwartale

Grupa Hyperion po trzech kwartałach 2006 roku zwiększyła sprzedaż o 40%, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając skonsolidowane przychody rzędu 13,5 mln zł. Zysk netto, liczony narastająco, wzrósł o 176%, do kwoty 2,3 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej przekroczył 3 mln zł, zwiększając się o 266%. Zysk EBITDA podwoił się do poziomu 4,5 mln zł (poprzednio - 2,2 mln zł). Tylko w III kwartale 2006 roku zysk netto Grupy sięgnął 1 mln zł, a przychody ze sprzedaży przekroczyły 5 mln zł.

Poprawie uległy wskaźniki rentowności: spółka podwoiła rentowność netto do poziomu 17,14%, rentowność EBITDA zwiększyła się z 22,42% do 33,40%.

Zarząd spółki podtrzymał prognozy finansowe, które przewidują na koniec roku trzykrotny wzrost zysku netto - do ponad 3,5 mln zł oraz dwukrotne zwiększenie rentowności EDITDA - do 6,5 mln zł - w porównaniu do roku ubiegłego.

Spółka, która zadebiutowała na GPW w sierpniu bieżącego roku, pozyskała z rynku 35 mln zł, które w większości są przeznaczone na konsolidację rynku usług teleinformatycznych.

- W trzecim kwartale przeprowadziliśmy akwizycje kilkunastu lokalnych operatorów sieci teleinformatycznych - mówi Tomasz Gajdziński, prezes zarządu Hyperion S.A. - Przejęliśmy 100% udziałów firmy Intelink oraz 73% udziałów spółki Datanet, zwiększyliśmy też nasze zaangażowanie w spółce Metronet do 95%. W ramach dokonanych akwizycji przejęliśmy także infrastrukturę kilkunastu operatorów, która zwiększyła ilość naszych klientów na koniec III kwartału do 45 tysięcy - dodaje prezes Gajdziński.

Hyperion chce się stać na polskim rynku jedną z głównych grup niezależnych dostawców usług telekomunikacyjnych.

Informacje o firmie: Hyperion.pl

Świetny debiut dostawcy internetu

Hyperion chce być większym dostawcą internetu niż wszystkie telewizje kablowe