Hyperion: 1 mln zł zysku, 5 mln zł przychodu w III kwartale

Grupa Hyperion po trzech kwartałach 2006 roku zwiększyła sprzedaż o 40%, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając skonsolidowane przychody rzędu 13,5 mln zł. Zysk netto, liczony narastająco, wzrósł o 176%, do kwoty 2,3 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej przekroczył 3 mln zł, zwiększając się o 266%. Zysk EBITDA podwoił się do poziomu 4,5 mln zł (poprzednio - 2,2 mln zł). Tylko w III kwartale 2006 roku zysk netto Grupy sięgnął 1 mln zł, a przychody ze sprzedaży przekroczyły 5 mln zł.

Poprawie uległy wskaźniki rentowności: spółka podwoiła rentowność netto do poziomu 17,14%, rentowność EBITDA zwiększyła się z 22,42% do 33,40%.

Zarząd spółki podtrzymał prognozy finansowe, które przewidują na koniec roku trzykrotny wzrost zysku netto - do ponad 3,5 mln zł oraz dwukrotne zwiększenie rentowności EDITDA - do 6,5 mln zł - w porównaniu do roku ubiegłego.

Spółka, która zadebiutowała na GPW w sierpniu bieżącego roku, pozyskała z rynku 35 mln zł, które w większości są przeznaczone na konsolidację rynku usług teleinformatycznych.

- W trzecim kwartale przeprowadziliśmy akwizycje kilkunastu lokalnych operatorów sieci teleinformatycznych - mówi Tomasz Gajdziński, prezes zarządu Hyperion S.A. - Przejęliśmy 100% udziałów firmy Intelink oraz 73% udziałów spółki Datanet, zwiększyliśmy też nasze zaangażowanie w spółce Metronet do 95%. W ramach dokonanych akwizycji przejęliśmy także infrastrukturę kilkunastu operatorów, która zwiększyła ilość naszych klientów na koniec III kwartału do 45 tysięcy - dodaje prezes Gajdziński.

Hyperion chce się stać na polskim rynku jedną z głównych grup niezależnych dostawców usług telekomunikacyjnych.

Informacje o firmie: Hyperion.pl

Świetny debiut dostawcy internetu

Hyperion chce być większym dostawcą internetu niż wszystkie telewizje kablowe