Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Hot-spoty we Wrocławiu

4 listopada 2003 r. przy współpracy Urzędu Miasta Wrocławia i krakowskiej firmy Xylab została uruchomiona usługa bezpłatnego i bezprzewodowego dostępu do Internetu, zrealizowana w technologii radiowej Wi-Fi na produktach Access Point Cisco.

Jest to pierwszy w tym mieście bezprzewodowy dostęp do Internetu z zastosowaniem technologii Wi-Fi, operujący w pasmie 2,4 GHz. Zainstalowany nadajnik radiowy Access Point Cisco Systems zapewnia nominalną szybkość transmisji do 11 Mb/s i obejmuje Urząd Miejski oraz tereny znajdujące się wokół Rynku – w zasięgu do kilkuset metrów od Ratusza. Usługa aktywna dzisiaj jedynie na południowej pierzei Rynku, w ciągu najbliższego tygodnia obejmie swym zasięgiem całą wrocławską Starówkę.

Całkowicie bezpłatny, nie tylko w początkowym okresie, dostęp do Sieci (strony WWW, poczta, inne) z licznych kawiarnianych ogródków znajdujących się wokół Ratusza, stał się teraz możliwy dla posiadaczy notebooków z odpowiednimi kartami sieciowymi, jedynie po podaniu hasła.

W ramach promocji firmy i nowej technologii dostępu bezprzewodowego, Hewlett Packard Polska przewiduje w listopadzie uruchomienie, na własny koszt, kolejnego hot-spotu we Wrocławiu (oraz dwóch innych w Polsce). Będą one wspólnie zarządzane z firmowego centrum znajdującego się w Warszawie. Jest prawdopodobne, że korzystanie z dostępu internetowego we wrocławskiej kawiarni Coffee Haeven będzie przez cały rok bezpłatne.

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku za sprawą HP miasto otrzyma trzeci powszechnie dostępny punkt komunikacji z Internetem, co sprawi, że Wrocław stanie się aglomeracją (po Warszawie, Poznaniu i Krakowie), w której zaczyna się intensywna instalacja radiowych punktów dostępowych Wi-Fi.