Homestore koryguje wyniki

Strata internetowej agencji sprzedaży nieruchomości Homestore.com w 2001 roku wyniosła 1,5 mld USD, a przychody okazały się niższe od zakładanych.

Przychody Homestore.com w 2001 roku wyniosły 325 mln USD (w 2000 roku – 181 mln USD), a strata wyniosła 1,5 mld USD. Tak wysoka strata wynika z poczynionych w IV kwartale 2001 odpisów na łączna kwotę 925 mln USD – w tym na zapłacone z góry wydatki marketingowe i w związku ze spadkiem wartości poczynionych akwizycji (m.in. iPlace.com oraz Move.com).

W końcu ubiegłego roku Homestore poinformował o wszczęciu wewnętrznego śledztwa w sprawie nadużyć przy księgowaniu przychodów z reklamy – po zaprzestaniu tych praktyk firma straciła blisko połowę przychodów z reklamy. Osobne śledztwo w tej sprawie prowadziła amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd. Firma wystawiła już korektę wyników za rok 2000, w którym strata netto okazała się o 31 mln USD wyższa a przychody o 49 mln USD niższe od pierwotnie raportowanych.

W ub. miesiącu Homestore skorygował ponadto swoje wyniki za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, strata w porównaniu z pierwotnym sprawozdaniem wzrosła o 113,2 mln USD, do 359 mln USD. Ponadto Homestore uzyskał za 9 miesięcy ub. roku 227 mln USD, czyli o 123 mln USD przychodu mniej niż zakładano.