Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Holendrzy wchodzą do Anglii

Operator telekomunikacyjny KPNQwest zbuduje sieć szybkiej transmisji danych w Wielkiej Brytanii.

KPNQwest zawarł umowę z największym brytyjskim operatorem telekomunikacyjnym British Telecom. Holendrzy zbudują sieci szybkiej transmisji danych w ponad 20 miastach w Wielkiej Brytanii. Ponadto koncern otrzyma dostęp do sieci szkieletowej BT.

Celem całego przedsięwzięcia jest zbudowanie ogólnobrytyjskiej sieci transmisyjnej, która połączy KPN, BT, Oftel i innych operatorów.

KPNQwest jest spółką join venture holenderskiego koncernu telekomunikacyjnego KPN Telecom i amerykańskiego operatora Qwest Communications.