Holendrzy wchodzą do Anglii

Operator telekomunikacyjny KPNQwest zbuduje sieć szybkiej transmisji danych w Wielkiej Brytanii.

KPNQwest zawarł umowę z największym brytyjskim operatorem telekomunikacyjnym British Telecom. Holendrzy zbudują sieci szybkiej transmisji danych w ponad 20 miastach w Wielkiej Brytanii. Ponadto koncern otrzyma dostęp do sieci szkieletowej BT.

Celem całego przedsięwzięcia jest zbudowanie ogólnobrytyjskiej sieci transmisyjnej, która połączy KPN, BT, Oftel i innych operatorów.

KPNQwest jest spółką join venture holenderskiego koncernu telekomunikacyjnego KPN Telecom i amerykańskiego operatora Qwest Communications.