Hoga z profilu

Hoga.pl przedstawiła wyniki badania użytkowników przeprowadzonego na portalu w oparciu Web Profiler TNS OBOP. Badanie obejmuje okres, w którym Hoga dokonała zmiany strategii i layoutu.

Hoga przedstawiła niektóre dane na temat profilu swoich użytkowników, uzyskane w badaniu Web Profiler TNS OBOP. 64,4% odwiedzających to, według ustaleń Web Profiler, osoby pomiędzy 20 a 29 rokiem życia. Mniej niż połowa użytkowników Hogi deklaruje aktywność zawodową i posiada regularne dochody. Wśród osób pomiędzy 20-50 rokiem życia najbardziej popularne są serwisy praca (90,6%), banki (86,2%) i pieniądz (85,3%). 48% użytkowników portalu ma wykształcenie wyższe niż średnie. Osoby z wykształceniem średnim najchętniej korzystają z serwisu fundusze inwestycyjne, natomiast osoby, które ukończyły studia - emerytura (69%), prawo (51,2%) i praca (50%).

Badanie przeprowadzone objęło ponad 12 tys. użytkowników portalu i zostało w marcu i kwietniu br. W tym czasie Hoga dokonała zmiany layoutu i strategii, likwidując większość z około 60 serwisów tematycznych. Pozostało jedynie kilkanaście, głównie o charakterze ekonomicznym. Hoga skupiła się na rozwoju usług, jak platforma transakcyjna, hosting, czy projektowanie aplikacji internetowych.