Hoga sprzeda więcej

Zarząd giełdowej Hogi podniósł prognozy przychodów spółki za rok 2003 o 21,4 proc. do kwoty 12,75 mln zł.

"Korekta została dokonana na podstawie bieżącej analizy i monitoringu zawartych umów oraz wykonanych i będących w trakcie realizacji projektów." - głosi komunikat firmy.

Po trzech kwartałach bieżącego roku przychody spółki Hoga.pl wyniosły 6,3 mln zł. W okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku wpływy firmy zamknęły się sumą 5,24 mln zł.

W połowie października w rankingu firmy Deloitte&Touche w kategorii Rising Stars spółka zajęła 1. miejsce, dzięki wzrostowi rzędu 1727 proc.