Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Hoga sprawdzi przepustki

Hoga.pl będzie jedną z firm obsługujących od strony informatycznej wrześniowe XII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Portal usługowy jest odpowiedzialny za system elektronicznej rejestracji gości.

Portal usługowy wdroży system rejestracji oraz identyfikacji gości XII Forum Ekonomicznego „Europa po integracji - pokonać problemy, sprostać wyzwaniom”, które odbędzie się w Krynicy-Zdroju w dniach 5-7 września 2002r.

Umowa podpisana z organizatorem Forum - Instytutem Studiów Wschodnich – przewiduje, że Hoga zapewni obsługę informatyczną rejestracji gości, produkcję kart zbliżeniowych, dostawę czytników kart oraz szkolenie personelu obsługującego rejestrację uczestników spotkania.

Każdy gość FORUM otrzyma imienną kartę, która będzie przepustką upoważniającą do udziału w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych, bankietach. Organizatorzy imprezy będą mieli pełną kontrolę dostępu do sal obrad, a dzięki danym spływającym z poszczególnych czytników, otrzymają informację na temat frekwencji na poszczególnych imprezach, a także możliwość lokalizacji pojedynczych gości.

System rejestracji oraz identyfikacji zostanie oparty na bazie danych Sybase i sprzęcie Motorola.