Hoga.pl z zyskiem

Spółka Hoga.pl po raz pierwszy w swojej historii osiągnęła dodatni wynik finansowy netto. W czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł on 492 tys. zł, przy przychodach na poziomie 4 mln 742 tys. zł.

Po czterech kwartałach ub. roku przychody spółki wyniosły niemal 10 mln zł. Sprzedaż netto spółki w roku 2002 wzrosła o 48%, w porównaniu do 2001 roku. Zysk netto w czwartym kwartale sprawił, że spółka ograniczyła stratę za cały rok do 1,2 mln zł. Dla porównania, strata za rok 2001 wyniosła niemal 6 mln zł.

Głównym źródłem przychodów spółki była sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiąca 78,7 % przychodów, sprzedaż produktów i usług, w tym usług informatycznych i internetowych oraz sprzedaż licencji autorskich rozwiązań (15,5 %). Niemal 6 % przypadło sprzedaż powierzchni reklamowej na stronach portalu Hoga.pl.

Zarząd spółki prognozuje, że zakończy rok 2003 dodatnim wynikiem finansowym.