Hoga.pl - 899 tys. zysku netto

Hoga.pl S.A. ogłosiła wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2004 rok. Całoroczne przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 13 mln 600 tys. zł. Zysk netto za cały 2004 rok wyniósł 899 tys. zł.

Jeszcze w 2003 roku spółka miała 1 mln 168 tys. straty netto. Ubiegłoroczne wyniki dla tego wskaźnika po raz pierwszy są dodatnie.

Spółka osiągnęła tak wysoki przychód dzięki zwiększającej się sprzedaży autorskich sytemów wspomagających archiwizację IntraDok i obieg dokumentów ArchiDok. Ponadto spółka zoptymalizowała bieżące koszty działalności.

Według prognoz spółki, w 2005 roku osiągnie ona przychody ze sprzedaży netto w wysokości 14 mln 200 tys. zł.