Hoga na giełdę

Przedstawiciele portalu Hoga potwierdzili dzisiaj fakt złożenia prospektu emisyjnego w KPWiG. Portal zamierza zadebiutować na giełdzie na przełomie I i II kwartału.

Prospekt emisyjny trafił do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 21 grudnia zeszłego roku. Emisję organizuje Beskidzki Dom Maklerski. Wraz z publiczną emisją akcji nastąpi dwukrotne podniesienie kapitału akcyjnego spółki Hoga. W chwili obecnej wynosi on 2 mln zł i dzieli się na 2 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł.

Największymi akcjonariuszami em Hogi są gliwicka spółka teleinformatyczna (30%) i prezes Hogi Grzegorz Krajewski (21%), który do niedawna dysponował akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w stosunku 5 do 1 (poza tym, w myśl statutu spółki, ma prawo wskazać prezesa zarządu). Hoga poszukuje teraz ponadto inwestora z branży medialnej, który mógłby dostarczać portalowi content , ale przede wszystkim posłużyć za medium promocyjne. Prezes Krajewski mówi, że prowadzone są obecnie rozmowy z kilkoma poważnymi krajowymi firmami.

Grzegorz Krajewski zasłaniając się procesem badania prospektu przez KPWiG nie chciał zdradzić szczegółów dotyczących publicznej emisji. Powiedział jedynie, że spodziewa się uzyskać z emisji kilkadziesiąt milionów złotych. Nie powiedział także jakie będą proporcje transzy małych i dużych inwestorów (o tym zapewne zadecyduje budowanie książki popytu). Hoga pertraktuje z Giełdą Papierów Wartościowych, aby przeprowadzić emisję za jej pośrednictwem, na co pozwala nowy system informatyczny warszawskiego parkietu - Warset. Prawie na pewno tą drogę zostaną zaoferowane akcje małym inwestorom, być może także dużym. Jeżeli tak się stanie Hoga będzie pierwszą spółką, która wyemituje akcje w ten sposób.

Środki uzyskane z emisji Hoga zamierza przeznaczyć na promocję portalu, rozbudowę platformy e-commerce nastawionej na handel detaliczny w wyspecjalizowanych sklepach a także na tworzenie branżowych platform wymiany informacji , spośród których Internetowa Giełda Nieruchomości wystartuje jeszcze w styczniu. Będą to w istocie branżowe serwisy ogłoszeniowe, pozwalające na zamieszczanie płatnych ofert czy reklam, z czego Hoga będzie czerpała dochody. Dużo środków i uwagi Hoga poświęci także rozwijaniu usług informatycznych, m.in. projektowania systemów WWW, hostingu i hotelingu, które mają się stać, obok portalu i przedsięwzięć "okołoportalowych", "drugą nogą" spółki. Prezes Krajewski w tej branży widzi najszybsze i najpewniejsze źródło dochodów, tym ważniejsze, że na jego polu istniej e możliwość współpracy z inwestorem jakim jest Wasko. "Gdyby jakimś cudem publiczna emisja akcji nie doszła do skutku, wtedy ratowalibyśmy nasze finanse skupiając się na usługach informatycznych" powiedział Grzegorz Krajewski.

Hoga posiada obecnie fundusze, które pozwalają jej zachować płynność finansową przez najbliższe 6 miesięcy. Wartość sprzedaży usług Hogi w zeszłym roku wyniosła 547 tys. zł, których większość pochodzi z reklamy (ok. 25% z nich to barter) a niewielką część przyniosły usługi informatyczne. W zeszłym roku Hoga zanotowała stratę 1,591 mln zł.

Hoga posiada 19 tys. użytkowników darmowych stron WWW a w najbliższym czasie zamierza uruchomić serwis darmowych kont pocztowych, który wedle zapewnień prezesa Krajewskiego, będzie stanowił, dzięki swoim rozbudowanym funkcjom, rewolucję w tego typu usługach.