Hoga lokuje w Banku Handlowym

Hoga poinformowała o zakupieniu w BH papierów dłużnych o wartości 1 mln zł.

Spółka poinformowała o zakupieniu w Banku Handlowym papierów dłużnych o wartości nominalnej 1 mln zł, za kwotę 995,1 tys. zł. Według komunikatu, nabycie papierów ma charakter terminowej lokaty inwestycyjnej, do czasu wykorzystania tych środków na rozwój spółki.