Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Hiszpanie szerzej niż Niemcy

Firma badawcza RedSheriff przedstawiła zaskakujący wycinek profilu użytkowników witryn swoich klientów w sześciu krajach Europy Zachodniej.

RedSheriff przedstawił wyniki badania technologii dostępu do Internetu wykorzystywanej przez użytkowników w sześciu krajach Europy Zachodniej. Próbka odpowiadała populacji ok. 20 mln internautów odwiedzających witryny monitorowane przez RedSheriff.

Najwyższy odsetek użytkowników szerokopasmowych odnotowano w Szwecji – około 59% korzystających z witryn ulokowanych na serwerach w Szwecji korzystało z szerokiego pasma. Równie wysoki odsetek firma monitorująca zachowania użytkowników stron WWW jej klientów odnotowała w Hiszpanii – 57%. Jedynie w tych dwóch krajach odsetek użytkowników „szerokopasmowych” był wśród przebadanych wyższy niż internautów korzystających z technologii wąskopasmowych czy WAP, iTV lub poprzez PDA.

Około 40-proc. udziały użytkowników szerokiego pasma w badanych populacjach internetowych odnotowano w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Co ciekawe, najniższy odsetek użytkowników szerokopasmowych miały w badaniu Niemcy (33%).

Odsetek użytkowników korzystających z innych form dostępu (WAP, iTV, PDA) oscylował około 10%, jednak przekroczył tę granicę jedynie w przypadku internautów niemieckich, francuskich i szwedzkich. Z kolei najwyższy odsetek internautów korzystających z dostępu poprzez dial-up odnotowano we Włoszech (blisko 60%).

Nieco światła na te dość zaskakujące wyniki – szczególnie w odniesieniu do Niemiec i Hiszpanii – mogłoby rzucić bliższe poznanie „portfela” klientów RedSheriff w obu tych krajach. Te dane, choćby np. dotyczące wielkości czy branż reprezentowanych w gronie klientów firmy nie zostały jednak dołączone do informacji. RedSheriff działa łącznie w 37 krajach, posiada strategiczne partnerstwo m.in. z AGB Group, Taylor Nelson Sofres Group czy Video Research.