Hiszpanie szerzej niż Niemcy

Firma badawcza RedSheriff przedstawiła zaskakujący wycinek profilu użytkowników witryn swoich klientów w sześciu krajach Europy Zachodniej.

RedSheriff przedstawił wyniki badania technologii dostępu do Internetu wykorzystywanej przez użytkowników w sześciu krajach Europy Zachodniej. Próbka odpowiadała populacji ok. 20 mln internautów odwiedzających witryny monitorowane przez RedSheriff.

Najwyższy odsetek użytkowników szerokopasmowych odnotowano w Szwecji – około 59% korzystających z witryn ulokowanych na serwerach w Szwecji korzystało z szerokiego pasma. Równie wysoki odsetek firma monitorująca zachowania użytkowników stron WWW jej klientów odnotowała w Hiszpanii – 57%. Jedynie w tych dwóch krajach odsetek użytkowników „szerokopasmowych” był wśród przebadanych wyższy niż internautów korzystających z technologii wąskopasmowych czy WAP, iTV lub poprzez PDA.

Około 40-proc. udziały użytkowników szerokiego pasma w badanych populacjach internetowych odnotowano w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Co ciekawe, najniższy odsetek użytkowników szerokopasmowych miały w badaniu Niemcy (33%).

Odsetek użytkowników korzystających z innych form dostępu (WAP, iTV, PDA) oscylował około 10%, jednak przekroczył tę granicę jedynie w przypadku internautów niemieckich, francuskich i szwedzkich. Z kolei najwyższy odsetek internautów korzystających z dostępu poprzez dial-up odnotowano we Włoszech (blisko 60%).

Nieco światła na te dość zaskakujące wyniki – szczególnie w odniesieniu do Niemiec i Hiszpanii – mogłoby rzucić bliższe poznanie „portfela” klientów RedSheriff w obu tych krajach. Te dane, choćby np. dotyczące wielkości czy branż reprezentowanych w gronie klientów firmy nie zostały jednak dołączone do informacji. RedSheriff działa łącznie w 37 krajach, posiada strategiczne partnerstwo m.in. z AGB Group, Taylor Nelson Sofres Group czy Video Research.