Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Handlowy wypowiada kredyt Onetowi

Zarząd Grupy Onet.pl poinformował, że Bank Handlowy wypowiedział dwie umowy kredytowe zawarte z portalem Onet.pl w 2000 roku na łączną kwotę 20 mln zł.

Umowy dotyczyły kredytu rewolwingowego oraz inwestycyjnego. Jak podała w komunikacie spółka, bank motywował działania obawą przed niedotrzymaniem przez Onet.pl terminu spłaty kredytu. Jedna z umów zapada w lutym br., druga pod koniec przyszłego roku.

Według informacji podanych przez GO, spłata zobowiązań nie stanowi zagrożenia dla działalności operacyjnej portalu ani płynności finansowej głównych akcjonariuszy.

Informacja została przekazana po zamknięciu sesji giełdowej. Dziś, po dwóch dniach bardzo szybkiego wzrostu akcje Grupy Onet straciły nieznacznie (0,5%).