Handlowiec online

e-point wdrożył mobilny system wspomagający pracę kilkudziesięciu handlowców Prosper SA, jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce.

Zaprojektowany i zbudowany przez e-point Mobilny System Raportowania (MSR) został zastosowany do kontroli działania i zarządzania siecią przedstawicieli handlowych Prospera. Z systemu korzysta kilkudziesięciu pracowników dystrybutora wyposażonych w palmtopy. Przy wykorzystaniu transmisji danych przez Internet przy użyciu telefonu GSM, do centrali trafiają dane o planie pracy oraz, na bieżąco, o wynikach. Na serwerze gromadzone są więc dane pozwalające na kontrolę aktywności i skuteczności handlowców. Centrala kontroluje także koszty działania przedstawicieli firmy.

MSR zapewnia handlowcowi dostęp do aktualnych informacji o kliencie, dotyczących np. jego statusu, generowanych obrotów, przypomina także kogo i w jakim terminie należy odwiedzić. System, zawiera także moduł analizy i samooceny stopnia realizacji założonego planu działania.

Bezpieczeństwo systemu zagwarantowano m.in. dzięki dwustronnie szyfrowanej transmisji, kodowaniu dostępu oraz wprowadzeniu procedur awaryjnych. Kolejne wersje systemu będą umożliwiały m.in. przesyłanie fotografii cyfrowych oraz lokalizację za pośrednictwem GPS.