Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

HP zgadza się na warunki ARiMR

Firma będzie kontynuować prace nad systemem IACS. Zmniejszy się jednak wartość kontraktu, a dotycząca jego nieinformatycznej części zostanie rozwiązana. HP będzie ponadto zobowiązana do wydłużenia gwarancji na system i przekazanie ARiMR praw autorskich do oprogramowania.

HP przyjęła nowe warunki kontraktu na budowę systemu IACS. ARiMR przygotowała w połowie lutego aneks do umowy z amerykańską korporacją. Po porozumieniu się polskiego oddziału firmy z centralą w Palo Alto, wszystkie "propozycje" ARiMR zostały zaakceptowane.

Renegocjacja umowy nastąpi więc w oparciu o nowe warunki postawione przez ARiMR, które zmieniają przedmiot i wartość kontraktu. Agencja zobligowała HP m.in do wydłużenia gwarancji systemu z jednego roku do trzech lat. Zmniejszeniu ulegnie wartość kontraktu. Ostateczne rozliczenie (płatność) za stworzenie systemu ma nastąpić dopiero po otrzymaniu przez IACS akredytacji unijnych ekspertów. Ten dodatkowy warunek będzie musiała zaakceptować amerykańska centrala HP. Umowa dotycząca szkolenia użytkowników systemu i jego utrzymania zostanie anulowana.