HP ma E-Buy

Altkom wdrożył system E-Buy w kolejnych oddziałach HP.

E-Buy został stworzony przez Altkom w oparciu o system zarządzania procesami biznesowymi HP. System powstał na zlecenie HP Polska i przy jego technicznym wsparciu na etapie projektowania. Rozwiązanie wdrożono w oddziałach HP w Polsce, na Węgrzech, w Grecji i w Turcji. W najbliższym czasie do krajów tych dołączy Izrael. System Altkomu zyskał ponadto uznanie centrali HP w USA, która na podstawie doświadczeń z Polski wdrożyła system do użytku w innych oddziałach.

HP wykorzystuje E-Buy m.in. do prowadzenia zakupów od zewnętrznych dostawców - od oprogramowania po aparaty telefoniczne. Od momentu wdrożenia systemu E-Buy w Polsce obsłużył on 8 000 zamówień.