Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

HP ma E-Buy

Altkom wdrożył system E-Buy w kolejnych oddziałach HP.

E-Buy został stworzony przez Altkom w oparciu o system zarządzania procesami biznesowymi HP. System powstał na zlecenie HP Polska i przy jego technicznym wsparciu na etapie projektowania. Rozwiązanie wdrożono w oddziałach HP w Polsce, na Węgrzech, w Grecji i w Turcji. W najbliższym czasie do krajów tych dołączy Izrael. System Altkomu zyskał ponadto uznanie centrali HP w USA, która na podstawie doświadczeń z Polski wdrożyła system do użytku w innych oddziałach.

HP wykorzystuje E-Buy m.in. do prowadzenia zakupów od zewnętrznych dostawców - od oprogramowania po aparaty telefoniczne. Od momentu wdrożenia systemu E-Buy w Polsce obsłużył on 8 000 zamówień.