Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

HP: będzie fuzja

Zarząd HP, opierając się na wstępnych wyliczeniach obsługującej głosowanie spółki IVS Associates, poinformował, że akcjonariusze firmy zaaprobowali fuzję z Compaq Computer przewagą 45 mln spośród 1,6 mld oddanych głosów.

Przedstawiciele HP oświadczyli także, iż ponad połowa głosów przeciwnych połączeniu koncernów została oddana przez rodziny Hewlettów i Packardów oraz ich fundacje. Wydaje się , że zaskarżenie przez Waltera Hewletta 17 mln głosów poparcia dla fuzji oddanych przez funduszu Deutsche Banku nie będzie miało wpływu na wynik głosowania. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie wciąż prowadzi jednak prokuratura i amerykańska Komisja Papierów Wartościowych.

Przed ogłoszeniem ostatecznych wyników, obie strony będą mogły zażądać ponownego podliczenia głosów. Wniosek taki złoży zapewne Walter Hewlett. Zarząd HP poinformował już, iż nie będzie się temu sprzeciwiał.