Grupa kapitałowa Prokomu: 30 mln zł straty

Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu br. wyniosły 455 mln zł i były wyższe o 16% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na bilansie grupy zaważyły jednak niekorzystne wyniki spółek zależnych i stowarzyszonych.

Grupa Kapitałowa Prokom Software SA, w której skład wchodzi kilkanaście spółek z sektora teleinformatycznego, przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze sześć miesięcy 2001 roku. Grupa Kapitałowa Prokomu zanotowała w tym okresie 30,2 mln zł straty netto. Dla porównania pierwsze półrocze w 2000 r. spółki Prokomu zamknęły zyskiem netto na poziomie 36,74 mln zł. W okresie od stycznia do czerwca 2001 r. grupa wypracowała 455,85 mln zł przychodów, co oznacza 16-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Przychody Prokom Software SA stanowiły ponad 80% tej kwoty.

Po trzech kwartałach 2001 r. spółka osiągnęła 1,97 mln zł zysku netto i 542,78 mln zł przychodów ze sprzedaży. Ponad połowę z nich spółka uzyskała dzięki realizacji umów z ZUS, TP SA, Warta SA, PZU SA oraz Ministerstwem Finansów.

Strata grupy jest wynikiem odpisów utraty wartości udziałów Prokomu głównie w spółkach Softbank SA w kwocie 54,1 mln zł i Ster-Projekt SA w wysokości 11,9 mln zł. Ponadto w półrocznym raporcie skonsolidowanym Prokomu, na stratę netto złożyły się ujemne wyniki przede wszystkim spółek: Wirtualna Polska - 27,3 mln zł, Ce-market.com - 4,28 mln zł, Prokom Internet - 10,78 mln zł, Koma - 2,11 mln zł, Optix Polska - 1,97 mln zł, Edison - 1,88 mln zł, The Polished Group - 2,16 mln zł. Ze spółek grupy, które zostały uwzględnione w półrocznym raporcie, tylko firma Zeto odnotowała zysk netto na poziomie 136 tys. zł.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2001 roku zostały objęte następujące spółki Grupy Kapitałowej Prokom Software SA: Koma SA, Combidata Poland Sp. z o.o., Zeto Sp. z o.o., Optix Polska Sp. z o.o., The Polished Group SA, Wirtualna Polska SA, Safe Computing Sp. z o.o., Internet Wizards Sp. z o.o., Edison SA, Prokom Internet SA, Sklep Wirtualnej Polski SA, Ad.net SA, ce-market.com SA, Stopklatka Sp. z o.o. oraz spółka-matka Prokom Software SA.

Sprawozdaniem nie zostało objętych pięć spółek: Postdata SA, Prokom B2B SA, Multitrade SA, Koma Nord Sp. z o.o. oraz Prokom Sp. z o.o. w likwidacji.