Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grupa kapitałowa Prokomu: 30 mln zł straty

Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu br. wyniosły 455 mln zł i były wyższe o 16% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na bilansie grupy zaważyły jednak niekorzystne wyniki spółek zależnych i stowarzyszonych.

Grupa Kapitałowa Prokom Software SA, w której skład wchodzi kilkanaście spółek z sektora teleinformatycznego, przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze sześć miesięcy 2001 roku. Grupa Kapitałowa Prokomu zanotowała w tym okresie 30,2 mln zł straty netto. Dla porównania pierwsze półrocze w 2000 r. spółki Prokomu zamknęły zyskiem netto na poziomie 36,74 mln zł. W okresie od stycznia do czerwca 2001 r. grupa wypracowała 455,85 mln zł przychodów, co oznacza 16-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Przychody Prokom Software SA stanowiły ponad 80% tej kwoty.

Po trzech kwartałach 2001 r. spółka osiągnęła 1,97 mln zł zysku netto i 542,78 mln zł przychodów ze sprzedaży. Ponad połowę z nich spółka uzyskała dzięki realizacji umów z ZUS, TP SA, Warta SA, PZU SA oraz Ministerstwem Finansów.

Strata grupy jest wynikiem odpisów utraty wartości udziałów Prokomu głównie w spółkach Softbank SA w kwocie 54,1 mln zł i Ster-Projekt SA w wysokości 11,9 mln zł. Ponadto w półrocznym raporcie skonsolidowanym Prokomu, na stratę netto złożyły się ujemne wyniki przede wszystkim spółek: Wirtualna Polska - 27,3 mln zł, Ce-market.com - 4,28 mln zł, Prokom Internet - 10,78 mln zł, Koma - 2,11 mln zł, Optix Polska - 1,97 mln zł, Edison - 1,88 mln zł, The Polished Group - 2,16 mln zł. Ze spółek grupy, które zostały uwzględnione w półrocznym raporcie, tylko firma Zeto odnotowała zysk netto na poziomie 136 tys. zł.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2001 roku zostały objęte następujące spółki Grupy Kapitałowej Prokom Software SA: Koma SA, Combidata Poland Sp. z o.o., Zeto Sp. z o.o., Optix Polska Sp. z o.o., The Polished Group SA, Wirtualna Polska SA, Safe Computing Sp. z o.o., Internet Wizards Sp. z o.o., Edison SA, Prokom Internet SA, Sklep Wirtualnej Polski SA, Ad.net SA, ce-market.com SA, Stopklatka Sp. z o.o. oraz spółka-matka Prokom Software SA.

Sprawozdaniem nie zostało objętych pięć spółek: Postdata SA, Prokom B2B SA, Multitrade SA, Koma Nord Sp. z o.o. oraz Prokom Sp. z o.o. w likwidacji.