Grupa TP: rośnie zysk, spada sprzedaż TPSA

Skonsolidowane przychody Telekomunikacji Polskiej w II kw. sięgnęły 4,6 mld zł, zaś zysk netto wyniósł 585,98 zł. Rok wcześniej wyniki grupy kształtowały się na poziomie odpowiednio 4,57 mld oraz 269,8 mln zł. Skonsolidowana sprzedaż po sześciu miesiącach wyniosła 9,2 mld zł, zaś zysk 1,15 mld zł. W analogicznym okresie ubiegłego grupa wypracowała odpowiednio 9,06 mld oraz 455 mln zł.

Jednostkowe przychody spadły do 3,3 mld zł z 3,5 mld zł rok wcześniej. Zysk wzrósł do 340,03 mln zł wobec 177,79 mln zł przed rokiem.

Po pierwszym półroczu 2004 roku spółka miała 932,05 mln zł zysku wobec 431,57 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 6,7 mld zł wobec 7,13 mld zł.

Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości grupa miała 550 mln zł zysku netto w II kw. 2004 roku, wobec 243 mln zł rok wcześniej. Po sześciu miesiącach 2004 roku grupa miała 1134 mln zł zysku wobec 331 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 9,2 mld zł i 9,06 mld zł.

Zysk netto PTK Centertel (wg MSR) w II kw. 2004 r. wzrósł do 211 mln zł z 71 mln zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2004 zysk netto komórkowego operatora wyniósł 283 mln zł, wobec straty rzędu 39 mln zł rok wcześniej.

O wybranych danych operacyjnych grupy TP pisaliśmy wcześniej.

Strategiczny inwestor TPSA - France Telecom zawarł ostatnio z Kulczyk Holding umowę odkupu 13,57-proc. pakietu akcji. FT na razie nie komentuje czy zdecyduje się odkupić jeszcze 3,87 proc. akcji operatora od Ministerstwa Skarbu Państwa i przejąć kontrolę nad spółką.