Grupa TP na plusie

Grupa TP wypracowała w drugim kwartale 2003 r. 314 mln zł zysku netto - przy obrotach na poziomie 9 063 mln zł. Warto zauważyć, że w analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa TP miała 52 mln zł straty.

Przedstawiciele firmy poinformowali również, że zysk netto w I półroczu 2003 r. wyniósł 447 mln zł, a marża zysku netto - 4,9% (rok wcześniej 1%). Marża EBITDA Grupy TP wzrosła w I półroczu 2003 roku do 43,6% (w porównaniu z 41,2% na koniec I półrocza 2002 roku).

W porównaniu z Q2 2002 r. przychody wzrosły o 3% (do 9 063 mln zł). Istotny udział w osiągnięciu takiego wyniku miał PTK Centertel, którego przychody wyniosły 2 074 mln zł. Zysk netto telefonii stacjonarnej w I półroczu 2003 roku wyniósł 437 mln zł, przy przychodach 7 262 mln zł i marży EBITDA 46,8%.

"Wyniki Grupy TP pokazują, że coraz lepiej wykorzystujemy potencjał wszystkich podmiotów Grupy. Wzrost przychodów, jak i bazy abonenckiej potwierdza słuszność obranej przez nas strategii rozwoju oraz podjętych działań restrukturyzacyjnych. Dzięki optymalizacji nakładów inwestycyjnych oraz poprawie efektywności na wszystkich szczeblach Grupy TP generujemy coraz lepsze wyniki operacyjne." mówi Marek Józefiak, Prezes Zarządu Grupy TP.