Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grupa TP: 2,24 mld zł zysku

Skonsolidowane przychody w 2004 r. Telekomunikacji Polskiej wyniosły 18,56 mld zł, zaś zysk netto 2,24 mld zł (według MSR). Zysk operacyjny sięgnął 3,5 mld zł.

Grupa TP: 2,24 mld zł zysku

TPSA: wybrane dane operacyjne

Rok wcześniej przychody grupy wyniosły 18,28 mld zł, zysk operacyjny 2,9 mld zł, a zysk netto 724 mln zł

Według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR), grupa TP miała 532,98 mln zł zysku netto w IV kw. 2004 r. wobec 24,42 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody TP w IV kw. wyniosły 4,68 mld zł wobec 4,70 mld zł rok wcześniej.

Po czterech kwartałach 2004 grupa miała 2,32 mld zł zysku , podczas gdy rok wcześniej sięgnął on 918,11 mln zł. Sprzedaż kształtowała się na poziomie odpowiednio 18,5 mld zł wobec 18,2 mld zł.

Operator skutecznie realizuje sprzedaż usługi szerokopasmowego dostępu do internetu Neostrada - w zeszłym roku liczba abonentów wzrosła do 631 tys. z 134 tys. na koniec 2003 r. Na koniec roku TPSA miała 53 tys. abonentów usługi SDI.

Grupa TP: 2,24 mld zł zysku

Liczba abonentów PTK Centertel na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 (tys.)

Należący do grupy operator komórkowy PTK Centertel zanotował przychody rzędu 4,94 mld zł, wobec 3,86 mld rok wcześniej. Przychody operatora liczone według PSR, sięgnęły w 2004 r. 5,63 mld zł, wobec 4,5 mld zł rok wcześniej. Jak podaje TP, szacunkowy udział Centertela w rynku telefonii komórkowej pod względem liczby klientów wynosił na koniec 2004 roku 32,0 proc., wobec 32,8 proc. rok wcześniej. Udział w rynku aktywacji netto w całym ub. roku wynosił 29,9 proc. Liczba klientów spółki sięga 7,4 mln, wobec 5,7 mln na koniec 2003 r.

Skonsolidowany zysk netto grupy France Telecom, do której należy 47,5 proc. akcji TP w minionym roku sięgnął 2,8 mld euro. Grupa zanotowała 2,2-proc. wzrost sprzedaży do 47,2 mld euro. Zysk operacyjny wzrósł o 13,3 proc. do 9,6 mld euro. Orange komórkowe ramię grupy zwiększyło sprzedaż o 9,6 proc do 19,66 mld euro. France Telecom zamierza w 2005 roku powiększyć sprzedaż o 3-5 proc.