Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grupa Onet: wyniki pro forma za 2001 rok

Grupa przedstawiła sprawozdanie pro forma prezentujące wyniki przy założeniu, że w ub. roku spółki dawnego Optimusa działałyby w obrębie grup ustalonych w wyniku podziału.

Skonsolidowane przychody netto Grupy Onet wyniosły 100,9 mln zł przy kosztach sprzedaży wynoszących 40,3 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 14 mln zł, a strata netto – 22,7 mln zł.

Jak napisano w oficjalnym komunikacie, „pomimo generowania coraz wyższych marż brutto na sprzedaży (po 4 kwartałach 2001 r. - 46,1%, po 2000 r. - 39,9 % a po 1999 r. - 44,0%) poziom przychodów generowanych przez Grupę nie jest jeszcze w stanie pokryć kosztów związanych z rozwojem jej podmiotów oraz ponoszonych kosztów sprzedaży.”

Przedstawione sprawozdania pro-forma prezentuje, jak wyglądałoby sprawozdanie finansowe za rok 2001 przy założeniu, że powstałe w wyniku podziału spółki - Grupa Onet.pl oraz Optimus S.A. - funkcjonowały oddzielnie i dysponowały majątkiem, jaki posiadają w wyniku podziału.