Grupa Onet: wyniki pro forma za 2001 rok

Grupa przedstawiła sprawozdanie pro forma prezentujące wyniki przy założeniu, że w ub. roku spółki dawnego Optimusa działałyby w obrębie grup ustalonych w wyniku podziału.

Skonsolidowane przychody netto Grupy Onet wyniosły 100,9 mln zł przy kosztach sprzedaży wynoszących 40,3 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 14 mln zł, a strata netto – 22,7 mln zł.

Jak napisano w oficjalnym komunikacie, „pomimo generowania coraz wyższych marż brutto na sprzedaży (po 4 kwartałach 2001 r. - 46,1%, po 2000 r. - 39,9 % a po 1999 r. - 44,0%) poziom przychodów generowanych przez Grupę nie jest jeszcze w stanie pokryć kosztów związanych z rozwojem jej podmiotów oraz ponoszonych kosztów sprzedaży.”

Przedstawione sprawozdania pro-forma prezentuje, jak wyglądałoby sprawozdanie finansowe za rok 2001 przy założeniu, że powstałe w wyniku podziału spółki - Grupa Onet.pl oraz Optimus S.A. - funkcjonowały oddzielnie i dysponowały majątkiem, jaki posiadają w wyniku podziału.