Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grupa Nokaut: podsumowanie 2011 roku i wznowienie oferty publicznej

Grupa Nokaut - właściciel internetowych porównywarek cen - wznawia ofertę publiczną. Spółka przekroczyła prognozy na 2011 rok i podwyższyła przewidywania na 2012 rok.

Grupa Nokaut zrealizowała prognozy finansowe na 2011 rok, zamieszczone w aneksie do prospektu emisyjnego. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 8,1 mln zł, czyli o 3,8 proc. więcej niż prognozowała. EBITDA miała wartość 3,5 mln zł. Grupa wypracowała jednocześnie 2,6 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 4,7% względem zapowiadanych prognoz. Zysk netto Grupy wyniósł 2,1 mln zł i był o 4,2 proc. wyższy od zapowiadanego wyniku.

Skonsolidowane przychody pro-forma Grupy Nokaut (tj. łącznie ze Skąpiec.pl oraz Opineo.pl) w 2011 roku wyniosły 17,4 mln zł, a zysk netto niemal 5 mln zł. Jednocześnie Grupa Nokaut zakłada, że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 22 mln zł i zysk netto w wysokości 7 mln zł.

Ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów - Skąpiec.pl i Opineo.pl - za 1 kwartał 2012 roku. Uwzględniając wyniki Skąpiec.pl i Opineo.pl za 1 kwartał 2012 roku, skonsolidowane przychody Grupy Nokaut w 2012 roku mogą wynieść 24,6 mln zł, a zysk netto 7,8 mln zł.

Spółka od 2008 roku notuje rentowność netto na poziomie blisko 30 proc.

Grupa Nokaut na giełdę

Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na GPW jeszcze w I kwartale 2012 roku. Proces budowania księgi popytu oraz zapisy w transzy detalicznej prowadzone będą w dniach 17-21 lutego. Cena emisyjna i sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości do 22 lutego do godz. 9.00, a zapisy w transzy dużych inwestorów odbędą się w dniach 22 - 27 lutego. Przydział akcji oferowanych nastąpi do 29 lutego 2012 roku. Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.

Około 80 proc. oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy.

Cele emisji obejmują m. in. akwizycje portali Skąpiec.pl i Opineo.pl w części gotówkowej, inwestycje w oprogramowanie (m.in. budowę platformy transakcyjnej All-in-One oraz rozwój kanału mobilnego i systemu płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Dzięki przeprowadzonym akwizycjom Grupa Nokaut oczekuje osiągnięcia udziałów rynkowych w zakresie porównywarek cen na poziomie obecnego lidera rynku.

"Dwa ostatnie miesiące, podczas których przygotowywaliśmy się do wznowienia oferty publicznej, pozwoliły nam w praktyce upewnić się co do strategicznych założeń biznesowych Grupy po przejęciu Skąpiec.pl i Opineo.pl. Mimo braku wpływów z emisji w grudniu ubiegłego roku, przekroczyliśmy zakładane prognozy na 2011 rok, co doskonale odzwierciedla potencjał naszej spółki. Model biznesowy realizowany przez Grupę Nokaut - niestandardowy względem naszych konkurentów - sprawia, że uzyskujemy bardzo dobre marże oraz czujemy się bezpiecznie w zakresie płynności finansowej. Tym samym - w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technologicznym, którym dysponujemy - jesteśmy w stanie zapewnić stabilność i rentowność naszego biznesu" - mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.

Nokaut współpracuje z Wirtualną Polską

Od 1 marca 2012 roku Nokaut.pl pojawi się w jednym z największych polskich portali internetowych - Wirtualnej Polsce. Tym samym WP rezygnuje z prowadzenia Tanio.pl - swojej dotychczasowej porównywarki, udostępniając dotychczasowe miejsce Nokautowi. Grupa szacuje, że dzięki nawiązanej współpracy Nokaut.pl zyska nawet 500 000 nowych użytkowników.

Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych.