Grupa Nokaut: podsumowanie 2011 roku i wznowienie oferty publicznej

Grupa Nokaut - właściciel internetowych porównywarek cen - wznawia ofertę publiczną. Spółka przekroczyła prognozy na 2011 rok i podwyższyła przewidywania na 2012 rok.

Grupa Nokaut zrealizowała prognozy finansowe na 2011 rok, zamieszczone w aneksie do prospektu emisyjnego. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 8,1 mln zł, czyli o 3,8 proc. więcej niż prognozowała. EBITDA miała wartość 3,5 mln zł. Grupa wypracowała jednocześnie 2,6 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 4,7% względem zapowiadanych prognoz. Zysk netto Grupy wyniósł 2,1 mln zł i był o 4,2 proc. wyższy od zapowiadanego wyniku.

Skonsolidowane przychody pro-forma Grupy Nokaut (tj. łącznie ze Skąpiec.pl oraz Opineo.pl) w 2011 roku wyniosły 17,4 mln zł, a zysk netto niemal 5 mln zł. Jednocześnie Grupa Nokaut zakłada, że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 22 mln zł i zysk netto w wysokości 7 mln zł.

Ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów - Skąpiec.pl i Opineo.pl - za 1 kwartał 2012 roku. Uwzględniając wyniki Skąpiec.pl i Opineo.pl za 1 kwartał 2012 roku, skonsolidowane przychody Grupy Nokaut w 2012 roku mogą wynieść 24,6 mln zł, a zysk netto 7,8 mln zł.

Spółka od 2008 roku notuje rentowność netto na poziomie blisko 30 proc.

Grupa Nokaut na giełdę

Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na GPW jeszcze w I kwartale 2012 roku. Proces budowania księgi popytu oraz zapisy w transzy detalicznej prowadzone będą w dniach 17-21 lutego. Cena emisyjna i sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości do 22 lutego do godz. 9.00, a zapisy w transzy dużych inwestorów odbędą się w dniach 22 - 27 lutego. Przydział akcji oferowanych nastąpi do 29 lutego 2012 roku. Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.

Około 80 proc. oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy.

Cele emisji obejmują m. in. akwizycje portali Skąpiec.pl i Opineo.pl w części gotówkowej, inwestycje w oprogramowanie (m.in. budowę platformy transakcyjnej All-in-One oraz rozwój kanału mobilnego i systemu płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Dzięki przeprowadzonym akwizycjom Grupa Nokaut oczekuje osiągnięcia udziałów rynkowych w zakresie porównywarek cen na poziomie obecnego lidera rynku.

"Dwa ostatnie miesiące, podczas których przygotowywaliśmy się do wznowienia oferty publicznej, pozwoliły nam w praktyce upewnić się co do strategicznych założeń biznesowych Grupy po przejęciu Skąpiec.pl i Opineo.pl. Mimo braku wpływów z emisji w grudniu ubiegłego roku, przekroczyliśmy zakładane prognozy na 2011 rok, co doskonale odzwierciedla potencjał naszej spółki. Model biznesowy realizowany przez Grupę Nokaut - niestandardowy względem naszych konkurentów - sprawia, że uzyskujemy bardzo dobre marże oraz czujemy się bezpiecznie w zakresie płynności finansowej. Tym samym - w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technologicznym, którym dysponujemy - jesteśmy w stanie zapewnić stabilność i rentowność naszego biznesu" - mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.

Nokaut współpracuje z Wirtualną Polską

Od 1 marca 2012 roku Nokaut.pl pojawi się w jednym z największych polskich portali internetowych - Wirtualnej Polsce. Tym samym WP rezygnuje z prowadzenia Tanio.pl - swojej dotychczasowej porównywarki, udostępniając dotychczasowe miejsce Nokautowi. Grupa szacuje, że dzięki nawiązanej współpracy Nokaut.pl zyska nawet 500 000 nowych użytkowników.

Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych.