Grupa ComputerLand: przychody powyżej 600 mln zł

Podmiot dominujący zanotował blisko 540 mln zł przychodu i ponad 29 mln zł zysku netto. Spośród spółek zależnych największe obroty osiągnął białostocki LAN Serwis.

ComputerLand SA ogłosiła skonsolidowane wyniki finansowe za ubiegły rok. Przychody integratora w 2001 r. zamknęły się kwotą 536,9 mln zł a zysk netto wyniósł 29,7 mln zł. Na wyniku finansowym zaważył IV kw. 2001 r. W okresie tym przychody spółki wyniosły 192 mln zł a zysk netto przekroczył 14 mln zł.

Grupa Kapitałowa ComputerLand wypracowała blisko 610 mln zł przychodów. W 2001 r. w jej skład oprócz podmiotu dominującego wchodziły następujące spółki: LAN Serwis , AgroComp, CSBI (Sankt Petersburg), Web Inn, UAB Baltijos Kompiuteriu Centras (Wilno), CL Mielec, eCard, Centrum Handlu Internetowego, Clinika.pl, Dolnośląska Szkoła Bankowa, StalPortal.

Oprócz ComputerLandu, największe przychody w grupie zanotowały LAN Serwis (22 mln zł) CSBI EE (5,8 mln zł), UAB (5,8 mln zł), Web Inn (3,1 mln zł).

W 2001 r. w strukturze grupy nastąpiły zmiany. ComputerLand zbył całość udziałów w spółce zależnej OSI CompuTrain oraz wszystkie (30%) posiadane akcje spółki PZU-CL Agent Transferowy. Do spółki matki wcielone zostały Positive SA oraz ComputerLand Zdrowie.