Grudniowe wyniki Megapanelu w plikach siedmiodniowych

Wyniki miesięczne dają pewne przeczucie tego, co się dzieje na danym serwisie. Wyniki tygodniowe zestawione razem dają szerszy obraz, bo pokazują, jaki procent użytkowników, którzy w miesiącu odwiedzili dany serwis, odwiedziło go częściej niż raz. Jak więc wyglądają wyniki Megapanelu, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat kolejnych tygodni?

Doczekaliśmy się wyników Megapanelu w plikach siedmiodniowyh. Poprzednie zostały opublikowane we wrześniu za cztery tygodnie miesiąca czerwca. Jak zapowiedział Piotr Ejdys, prezes Gemius SA, firma planuje przygotowywanie wyników Megapanel w jeszcze większej, jednodniowej rozdzielczości. Pozwoli to zaplanować kampanie reklamowe - a temu głównie służą publikowane wyniki - z dużą większą precyzją, bo przecież nie każda musi trwać miesiąc czy tydzień.

Cały grudzień

Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami dla 10 witryn, które w całym grudniu odwiedziło najwięcej użytkowników (real users). Pozwoli to porównać wyniki miesięczne z tygodniowymi i prześledzić ruchy witryn w ciągu miesiąca oraz ocenić, jak wielu użytkowników w ciągu pojedynczego tygodnia składa się na miesięczny zasięg danej witryny. W sytuacji optymalnej, 100% użytkowników z danego miesiąca pojawia się w każdym poszczególnym tygodniu tego miesiąca. Im większy więc udział użytkowników z danego tygodnia w miesięcznym zasięgu danej witrynym, tym teza o "lojalności" jej gości bardziej uprawniona.

Grudniowe wyniki Megapanelu w plikach siedmiodniowych

Pierwszy tydzień grudnia

Od razu warto zauważyć, że pierwsze trzy tygodnie grudnia są do siebie podobne. Stała jest pierwsza 10 witryn o najwyższym zasięgu. W wynikach za cały miesiąc w pierwszej dzisiątce znalazła się jednak witryna wikipedia.pl, spychając w dół neostradę.pl. W czwartym tygodniu miesiąca, cyli w dniach 22-28 grudnia witryny z pierwszej ósemki wyraźnie straciły na zasięgu. Jedynie witryny Orange i Neostrady utrzymały porównywalne do poprzednich tygodni grudnia zasięgi.

Grudniowe wyniki Megapanelu w plikach siedmiodniowych

Drugi tydzień grudnia

Grudniowe wyniki Megapanelu w plikach siedmiodniowych

Trzeci tydzień grudnia

Grudniowe wyniki Megapanelu w plikach siedmiodniowych

Czwarty, świąteczny tydzień grudnia

Tak jak wspomnieliśmy, tydzień świąteczny wyróżnia się na tle pozostałych tygodni grudnia mniejszą liczbą użytkowników (real users), mniejszą liczbą odsłon i krótszym czasem przypadającym na użytkownika. Naturalnym wytłumaczeniem jest to, że okres świąteczny sprzyjał bardziej rodzinnym spotkaniom i biesiadowaniu niż korzystaniu z internetu.

Grudniowe wyniki Megapanelu w plikach siedmiodniowych

***

Wyniki grudniowe;

Rok standardu badań internetu - relacja z konferencji;

Wywiad z prezesem Gemius, Pioterm Ejdysem;

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem o metodologii badania Megapanel PBI/Gemius.