Grudniowe wyniki Megapanelu w plikach siedmiodniowych

Wyniki miesięczne dają pewne przeczucie tego, co się dzieje na danym serwisie. Wyniki tygodniowe zestawione razem dają szerszy obraz, bo pokazują, jaki procent użytkowników, którzy w miesiącu odwiedzili dany serwis, odwiedziło go częściej niż raz. Jak więc wyglądają wyniki Megapanelu, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat kolejnych tygodni?

Doczekaliśmy się wyników Megapanelu w plikach siedmiodniowyh. Poprzednie zostały opublikowane we wrześniu za cztery tygodnie miesiąca czerwca. Jak zapowiedział Piotr Ejdys, prezes Gemius SA, firma planuje przygotowywanie wyników Megapanel w jeszcze większej, jednodniowej rozdzielczości. Pozwoli to zaplanować kampanie reklamowe - a temu głównie służą publikowane wyniki - z dużą większą precyzją, bo przecież nie każda musi trwać miesiąc czy tydzień.

Cały grudzień

Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami dla 10 witryn, które w całym grudniu odwiedziło najwięcej użytkowników (real users). Pozwoli to porównać wyniki miesięczne z tygodniowymi i prześledzić ruchy witryn w ciągu miesiąca oraz ocenić, jak wielu użytkowników w ciągu pojedynczego tygodnia składa się na miesięczny zasięg danej witryny. W sytuacji optymalnej, 100% użytkowników z danego miesiąca pojawia się w każdym poszczególnym tygodniu tego miesiąca. Im większy więc udział użytkowników z danego tygodnia w miesięcznym zasięgu danej witrynym, tym teza o "lojalności" jej gości bardziej uprawniona.

Pierwszy tydzień grudnia

Od razu warto zauważyć, że pierwsze trzy tygodnie grudnia są do siebie podobne. Stała jest pierwsza 10 witryn o najwyższym zasięgu. W wynikach za cały miesiąc w pierwszej dzisiątce znalazła się jednak witryna wikipedia.pl, spychając w dół neostradę.pl. W czwartym tygodniu miesiąca, cyli w dniach 22-28 grudnia witryny z pierwszej ósemki wyraźnie straciły na zasięgu. Jedynie witryny Orange i Neostrady utrzymały porównywalne do poprzednich tygodni grudnia zasięgi.

Drugi tydzień grudnia

Trzeci tydzień grudnia

Czwarty, świąteczny tydzień grudnia

Tak jak wspomnieliśmy, tydzień świąteczny wyróżnia się na tle pozostałych tygodni grudnia mniejszą liczbą użytkowników (real users), mniejszą liczbą odsłon i krótszym czasem przypadającym na użytkownika. Naturalnym wytłumaczeniem jest to, że okres świąteczny sprzyjał bardziej rodzinnym spotkaniom i biesiadowaniu niż korzystaniu z internetu.

***

Wyniki grudniowe;

Rok standardu badań internetu - relacja z konferencji;

Wywiad z prezesem Gemius, Pioterm Ejdysem;

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem o metodologii badania Megapanel PBI/Gemius.