Gover.pl - dla tych, którzy nie mają dość polityki

AWR "Wprost" wystartowało z nowym serwisem typu "watch dog", którego celem jest obiektywne pokazanie polityków oraz ich ich działań w Sejmie.

Podstawowy cel, który stawiają sobie autorzy serwisu Gover.pl to prezentowanie danych oraz faktów na temat polityków. Mają to być czyste informacje, które nie mają charakteru publicystycznego. Oceny działań polityków pozostawiamy już samym wyborcom i użytkownikom serwisu, którzy mogą dowiedzieć się, co robią wybrani przez nich przedstawiciele - czytamy na stronie głównej.

Wszelkie informacje, publikowane w serwisie Gover.pl, są potwierdzonymi danymi udostępnianymi przez polski parlament. Komentarze medialne, dostępne w serwisie, pochodzą z mediów, prezentujących różne opcje polityczne.

Gover.pl - dla tych, którzy nie mają dość polityki

Gover.pl

Nad obiektywizmem i rzetelnością prezentowanych informacji czuwa patron merytoryczny - Instytut Jagielloński, ośrodek analiz strategicznych, politycznych i historycznych. Specjaliści z Instytutu będą autorami tematycznych raportów, półrocznych analiz monitorujących i oceniających działania władzy publicznej oraz omówień projektów nowych ustaw.

Gover.pl jest - wg twórców - pierwszym w Polsce serwisem typu "watch dog" przedstawiającym wiernie i obiektywnie działania rodzimych polityków. Wydawcą jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" sp. z o.o.